Ett hållbart lantbruk för miljön, klimatet och framtiden.

You are here

seedlings

Hållbart jordbruk

Syngenta arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden och för att minska klimatförändringarna. Världen står inför en stor utmaning med att föda en ökande befolkning, samtidigt som vi måste göra det på ett hållbart sätt och ta ansvar för vår planet.

Vi arbetar på många olika fronter, bland annat genom att minimera vattenanvändningen, öka den biologiska mångfalden, förebygga jorderosion och minska resthalter i grödor. Det gör vi för att skapa ett bättre klimat där både lantbrukare, konsumenter och miljö är vinnare.  

För ratt möta framtida förväntningar på att producera hållbara grödor och livsmedelsprodukter som skapar mervärde för både lantbrukare, konsumenter och samhället som helhet, krävs ett starkt partnerskap mellan både politiker, myndigheter, intresseorganisationer, företag, forskare och konsumenter.

Vi arbetar på många olika fronter, bland annat genom att minimera vattenanvändningen, öka den biologiska mångfalden, förebygga jorderosion och minska resthalter i grödor. Det gör vi för att skapa ett bättre klimat där både lantbrukare, konsumenter och miljö är vinnare.  

För ratt möta framtida förväntningar på att producera hållbara grödor och livsmedelsprodukter som skapar mervärde för både lantbrukare, konsumenter och samhället som helhet, krävs ett starkt partnerskap mellan både politiker, myndigheter, intresseorganisationer, företag, forskare och konsumenter.

I vår senaste hållbarhetsrapport kan du läsa mer om vår verksamhet och våra initiativ och om hur vi arbetar för att skapa mervärde för jordbruket både nu och på lång sikt.

Genom våra målsättningar har vi också bidragit avsevärt till att uppnå FN:s globala mål. Du kan läsa mer om vårt arbete för de globala målen på vår globala webbplats här.

Nedan kan du läsa mer om några av de områden vi fokuserar på både nationellt och internationellt.

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

Ansvarig användning av våra produkter

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

Teknik & innovation bild

Teknik och innovation

Vi prioriterar forskning i vårt arbete med att skapa hållbara lösningar.

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

partnerskap bild

Partnerskap

Vi måste hitta lösningarna på de globala utmaningarna tillsammans.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta....