Nedan är de olika hållbarhetsområden vi arbetar med för att gynna den biologiska mångfalden och den jord lantbruket förvaltar:

Biologisk mångfald

Globalt räknar man med att 75 % av grödorna är beroende av pollinerande insekter. Lantbruket har en viktig roll för att säkerställa den biologiska mångfalden. Vi arbetar med olika projekt såsom Böndernas Blomstrande Idéer.

Växtskydd och hållbarhet

Genom rådgivning till lantbrukare, produktutveckling och samarbete med olika partners strävar vi efter att säkerställa minimalt med resthalter i grödor och miljö.

Aim for Zero Impact

"Aim for Zero Impact" syftar till att öka säkerheten vid användning och hantering av våra produkter. Vi har tagit fram vägledande råd som är både informativa och lätta att tillämpa i praktiken.

Ansvarsfull användning av växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel och betat utsäde ska användas med försiktighet, både under hantering och användning.

Teknik och innovation

Teknik och innovation är en del av framtidens hållbara lantbruk. Vi inversterar inom forskning och utveckling hur vi kan hjälpa lantbrukare runt om i världen att producera mer med mindre resurser.

Samarbetspartner

Globala utmaningar med klimatförändringar är inget som ett företag kan lösa på egen hand. Därför har vi olika samarbetspartner inom branschen så att vi tillsammans kan hitta lösningar för framtidens jordbruk och livsmedelsproduktion.

Frågor och svar ikon

Frågor och svar om hållbarhet

Har du frågor om växtskydd, biologisk mångfald, forskning och utveckling, eller hur vi arbetar för att säkerställa en ansvarsfull användning av våra produkter?

The Good Growth Plan

Målet med Good Growth Plan är att utveckla kunskap, hitta produkter och teknologier som säkerställer de bästa lösningarna för både lantbrukare och miljö, samt att minska lantbrukets CO2-avtryck och rådgiva lantbrukare att hantera de extrema väder som klimatförändringarna orsakar.

Hållbarhetsrapport

I vår senaste ESG-rapport kan du läsa mer om vår verksamhet och våra initiativ och om hur vi arbetar för att skapa mervärde för jordbruket både nu och på lång sikt.

Genom våra målsättningar har vi också bidragit avsevärt till att uppnå FN:s globala mål. Du kan läsa mer om vårt arbete för de globala målen på vår globala webbplats här.

Nedan kan du läsa mer om några av de områden vi fokuserar på både nationellt och internationellt.

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

partnerskap bild

Partnerskap

Vi måste hitta lösningarna på de globala utmaningarna tillsammans.

Teknik & innovation bild

Teknik och innovation

Vi prioriterar forskning i vårt arbete med att skapa hållbara lösningar.

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

Här hittar du goda råd om säker hantering av växtskyddsmedel

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta.

Frågor och svar ikon

Frågor och svar

Vad menar vi med hållbarhet?