Hyvido utsädesberäknare | Syngenta

You are here

Hyvido utsädesberäknare

Hyvido utsädesberäknare

Rekommendationer från Hyvido Utsädesberäknare är endast vägledande och måste alltid finjusteras baserat på lokala förhållanden och de specifika förhållandena i dina fält. Observera att Syngenta inte ger någon avkastningsgaranti. Resultatet du får beror på variation, klimat, jordtyp, svamptryck, skadedjur och andra agronomiska metoder. Syngenta tar inget ansvar för resultaten av din användning av utsädesberäknaren.

Det här kan du använda Hyvido utsädesberäknare till

1. Beräkna behovet av utsäde med utgångspunkt från såtidpunkt, såbäddsförhållanden och geografisk belägenhet

2. Beräkna ditt inköpsbehov av utsäde

 

Under de senaste åren har vi utvecklat ett hjälpmedel som gör det enkelt att bestämma lämplig utsädesmängd vid sådd av Hyvido hybridhöstkorn.

Genom att ta hänsyn till de enskilda sorternas utvecklingsmönster under etableringen och till meteorologiska data för resp. lokalitet samt därutöver också såbäddsförhållanden och såtidpunkt, så kan den korrekta utsädesmängden bestämmas.

De väderdata som vi använder oss av utgör ett medeltal för de senaste 10 åren.

För att erhålla utsädesbehovet på hela arealen behövs också vikten av en storsäck, ca 450-500 kg beroende av tusenkornvikten.

Sy Galileoo logo

SY Galileoo

Stor kärna med hög rymdvikt

Hyvido Höstkorn Toreroo logo

Toreroo

Toreroo är en hybrid med en god sjukdomsprofil samt utmärkta stråegenskaper

BYDV app

BYDV Assist

Din app för att identifiera risk för rödsotvirus