Hyvido utsädesberäknare

Hyvido utsädesberäknare

Rekommendationer från Hyvido Utsädesberäknare är endast vägledande och måste alltid finjusteras baserat på lokala förhållanden och de specifika förhållandena i dina fält. Observera att Syngenta inte ger någon avkastningsgaranti. Resultatet du får beror på variation, klimat, jordtyp, svamptryck, skadedjur och andra agronomiska metoder. Syngenta tar inget ansvar för resultaten av din användning av utsädesberäknaren.

Det här kan du använda Hyvido utsädesberäknare till

1. Beräkna behovet av utsäde med utgångspunkt från såtidpunkt, såbäddsförhållanden och geografisk belägenhet

2. Beräkna ditt inköpsbehov av utsäde

Under de senaste åren har vi utvecklat ett hjälpmedel som gör det enkelt att bestämma lämplig utsädesmängd vid sådd av Hyvido hybridhöstkorn.

Genom att ta hänsyn till de enskilda sorternas utvecklingsmönster under etableringen och till meteorologiska data för resp. lokalitet samt därutöver också såbäddsförhållanden och såtidpunkt, så kan den korrekta utsädesmängden bestämmas.

De väderdata som vi använder oss av utgör ett medeltal för de senaste 10 åren.

För att erhålla utsädesbehovet på hela arealen behövs också vikten av en storsäck, ca 450-500 kg beroende av tusenkornvikten.

SY Scoop Hyvido hybrid höstkorn

SY SCOOP - NYHET

SY SCOOP är marknadens mest vinterhärdiga höstkornssort

SY DAKOOTA -  hyvido hybrid höstkorn logo

SY DAKOOTA

Högt avkastande och robust hybrid

SY Galileoo - HYVIDO Hybrid höstkorn logo

SY GALILEOO

Stor kärna med hög rymdvikt

JETTOO - hyvido hybrid höstkorn logo

JETTOO

Mycket hög avkastning i svenska sortförsök