Få bättre effekt och minimera risken för avdrift när du ogräsbehandlar

Så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

Så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

Om du använder jordverkande ogräsmedel är det viktigt att förebygga vindavdrift. Vid val av munstycke, sprutinställningar och rätt sprutteknik kan du optimera effekten och förhindra vindavdrift.

Optimerad sprutteknik handlar om att dropparna ska hamna på rätt plats och ger den effekt som förväntas. Vissa årstider och preparat kräver lite mer fokus på sprutteknik och planering, det gäller till exempel för höstbehandling med produkter som innehåller prosulfocarb.

Vid användning av jordherbicider med prosulfokarb är det extra viktigt att använda rätt sprutteknik för att förhindra vindavdrift. Anledningen är att behandlingen ofta sker i en period då grödan är mycket liten och små droppar lätt kan drifta iväg, om inte bomhöjd och hastighet anpassas.

I Sverige finns idag 6 stycken herbicider registrerade där prosulfocarb ingår som aktiv substans: BOXER®PURELO®, Roxy®/PRO-opti*, Jura®* och Linati®.

*Registrerade varumärken: Globachem NV: Roxy® 800 EC; PRO-opti; Jura®

Följ med ut i sprutan med Erik

Följ med ut i sprutan med Erik och se hur du med bästa sätt ska optimera din sprutteknik för att undvika avdrift och få bästa effekt. Erik visar olika tekniker, munstycken och andra viktiga tips att tänka på.

Optimerad sprutteknik handlar om att dropparna ska hamna på rätt plats och ger den effekt som förväntas. Vissa årstider och preparat kräver lite mer fokus på sprutteknik och planering, det gäller till exempel för höstbehandling med produkter som innehåller prosulfocarb.

Vad är fördelen med höstbehandling?

En höstbehandling gör att du tar de viktigaste ogräsen i god tid. Att vänta med ogräsbehandlingen till våren gör att ogräsen hinner växa sig stora och konkurrerar med grödan om kväve, vatten och plats.

En effektiv höstbehandling ökar därmed flexibiliteten under våren och gör det möjligt att genomföra riktade bekämpningar mot problemogräs, stråförkortning och förebyggande svampbehandlingar.

Stora ogräs gynnar snömögel och en gröda med mycket ogräs löper större risk för utvintring. En höstbehandling med BOXER innebär att man inte behöver stressa för att hinna med de tidiga ogräsbehandlingarna under våren.

Infoblad - så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

Sprutteknik med jordherbicider

Så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

Sprutteknik är inget komplicerat utan snarare några avstämningar du bör göra innan du behandlar.

MUNSTYCKE

• Använd grov duschkvalitet för att minska avdrift
• Minimum 90% avdriftsreducerande munstycke är ett krav
• Munstycken ISO 025, ISO 03 och ISO 04 är ett bra val

munstycke_ikon

FUKT

• Spruta när luftfuktigheten är hög 
• Markytan ska vara lätt fuktig

fukt_ikon

VÄDER 

Svalt väder (max 15°C), gärna molnigt och eventuellt lätt regn. (Kraftig nederbörd, torrt, varmt, blåsigt väder eller nattfrost är inte bra)

vader_ikon

OPTIMAL SPRUTTIDPUNKT 

• På kvällen efter solnedgång 
• Spridning skall utföras mellan klockan 18.00–03.00

spruttidspunkt_ikon

SPRUTNING

• Kör långsamt: ej över 8 km/h
• Använd låg bomhöjd: max 50 cm
• Använd stor mängd vatten: minst 200 liter/ha
• Sänk hastigheten ytterligare vid körning i kanten av fältet

VIND 

• Max 3 m/s 
• Håll koll på vindriktningen

vind_ikon

VAR UPPMÄRKSAM PÅ

• Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
• Överväg om du kan vänta med att spruta till efter att frukter och grönsaker har skördats.
• Prata med fruktodlaren och grönsaksodlaren om den bästa spruttidpunkten.

TEMPERATUR 

• Användning får endast ske vid temperaturer under 15°C

temperatur_ikon
Optimerad spruttekning. Om du använder jordverkande ogräsmedel, som  till exempel prosulfokarb eller klomazon, är det viktigt att förebygga vindavdrift och avdunstning

Optimerad sprutteknik

Med rätt sprutteknik optimeras behandlingen eftersom du ser till att produkten hamnar där den ska vara. Vid användning av jordherbicider med prosulfokarb (som till exempel Boxer) är det extra viktigt att använda rätt sprutteknik för att förhindra vindavdrift och avdunstning. Sprutteknik är inget komplicerat utan snarare några avstämningar du bör göra innan du behandlar.

Mer om sprutning

Här kan du läsa mer och finna information om sprutteknik och växtskyddsmedel

SÄKERT VÄXTSKYDD

Säkert växtskydd består av representanter från både myndigheter och näringsliv med koppling till jordbruk och då speciellt växtskyddsmedel. Syftet med Säkert växtskydd är att genom information förbättra hanteringen av växtskyddsmedel i jordbruk över hela landet.

Ogräs med Erik

Ogräs med Erik

Vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi

Optimerad spruttekning. Om du använder jordverkande ogräsmedel, som  till exempel prosulfokarb eller klomazon, är det viktigt att förebygga vindavdrift och avdunstning

Ladda ner infografik

Tre steg för optimerad sprutteknik

Boxer banner

BOXER

Effektiv mot groende och nyuppkomna gräs- och örtogräs