Få bättre effekt och minimera risken för avdrift när du ogräsbehandlar

You are here

 

Så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

Användning av våra produkter

Så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

Om du använder jordverkande ogräsmedel är det viktigt att förebygga vindavdrift. Vid val av munstycke, sprutinställningar och rätt sprutteknik kan du optimera effekten och förhindra vindavdrift.

Optimerad sprutteknik handlar om att dropparna ska hamna på rätt plats och ger den effekt som förväntas. Vissa årstider och preparat kräver lite mer fokus på sprutteknik och planering, det gäller till exempel för höstbehandling med produkter som innehåller prosulfocarb.

Vid användning av jordherbicider med prosulfokarb är det extra viktigt att använda rätt sprutteknik för att förhindra vindavdrift. Anledningen är att behandlingen ofta sker i en period då grödan är mycket liten och små droppar lätt kan drifta iväg, om inte bomhöjd och hastighet anpassas.

I Sverige finns idag 6 stycken herbicider registrerade där prosulfocarb ingår som aktiv substans: Boxer®Purelo®, Roxy®/PRO-opti*, Jura®* och Linati®.

*Registrerade varumärken: Globachem NV: Roxy® 800 EC; PRO-opti; Jura®

Följ med ut i sprutan med Erik och se hur du med bästa sätt ska optimera din sprutteknik för att undvika avdrift och få bästa effekt. Erik visar olika tekniker, munstycken och andra viktiga tips att tänka på.

Optimerad sprutteknik handlar om att dropparna ska hamna på rätt plats och ger den effekt som förväntas. Vissa årstider och preparat kräver lite mer fokus på sprutteknik och planering, det gäller till exempel för höstbehandling med produkter som innehåller prosulfocarb.

Vad är fördelen med höstbehandling?

En höstbehandling gör att du tar de viktigaste ogräsen i god tid. Att vänta med ogräsbehandlingen till våren gör att ogräsen hinner växa sig stora och konkurrerar med grödan om kväve, vatten och plats.

En effektiv höstbehandling ökar därmed flexibiliteten under våren och gör det möjligt att genomföra riktade bekämpningar mot problemogräs, stråförkortning och förebyggande svampbehandlingar.

Stora ogräs gynnar snömögel och en gröda med mycket ogräs löper större risk för utvintring. En höstbehandling med Boxer innebär att man inte behöver stressa för att hinna med de tidiga ogräsbehandlingarna under våren.

Infoblad - så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

Sprutteknik med jordherbicider

Så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

Sprutteknik är inget komplicerat utan snarare några avstämningar du bör göra innan du behandlar.

MUNSTYCKE

• Använd grov duschkvalitet för att minska avdriftMunstycke ikon
• Minimum 90% avdriftsreducerande munstycke är ett krav
• Munstycken ISO 025, ISO 03 och ISO 04 är ett bra val

FUKT

• Spruta när luftfuktigheten är hög Ikon för fukt
• Markytan ska vara lätt fuktig

SPRUTNING

• Kör långsamt: ej över 8 km/h
• Använd låg bomhöjd: max 50 cm
• Använd stor mängd vatten: minst 200 liter/ha
• Sänk hastigheten ytterligare vid körning i kanten av fältet

VAR UPPMÄRKSAM PÅ

• Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
• Överväg om du kan vänta med att spruta till efter att frukter och grönsaker har skördats.
• Prata med fruktodlaren och grönsaksodlaren om den bästa spruttidpunkten.

 

VÄDER 

• Svalt väder (max 15°C), gärna molnigt och eventuellt lätt regn. (Kraftig nederbörd, torrt, varmt, blåsigt väder eller nattfrost är inte bra)Ikon för väder

OPTIMAL SPRUTTIDPUNKT 

• På kvällen efter solnedgång 
Ikon för spruttidpunkt• Spridning skall utföras mellan klockan 18.00–03.00

VIND 

• Max 3 m/s Ikon för vind
• Håll koll på vindriktningen

TEMPERATUR 

• Användning får endast ske vid temperaturer under 15°CIkon för temperatur

Mer om sprutning

Vilka villkor gäller för användning av Boxer från och med hösten 2022?

Boxer kommer från och med hösten 2022 att få ett nytt registreringsnummer, 5760 och med detta tillkommer nya villkor för användande vid spridning på hösten.

  • Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
  • Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03.
  • Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning.
  • Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.
  • Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 90 % ska användas Vid våranvändning av prosulfocarb skall avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 90 % ska användas.

Vilken är den bästa timing?

Boxer har bäst effekt på groende ogräs, en riktlinje kan vara att behandla i samband med att grödan precis har brutit igenom marken. Effekterna på åkerven och vitgröe är mycket goda upp till ogräsets 2-3 bladstadie medan effekterna på rajgräs och renkavle avtar snabbt efter ogräsets 1 bladstadie, det är därför viktigt att vara ut i tid och inte behandla för sent då ogräsen vuxit sig för stora. Det är viktigare att behandla vid rätt tidpunkt ur ogräsens utvecklingstidpunkt än att vänta in regn och fuktigt väder. Behandla på natten och utnyttja nattfukten. Undvik att behandla mitt på dagen i solig och blåsigt väder Undvik att behandla vid höga temperaturer över 15 C och då det blåser mer än 3m/s, då dessa faktorer ökar risken för avdrift. Håll koll på vindriktningen.

Vilken bomhöjd och hastighet gäller?

Med hög framkörningshastighet ökar också risken för stora bomrörelser och därmed mer avdrift. Använd aldrig en bomhöjd högre än 50 cm över grödan. En korrekt justerad och underhållen sprutbom minskar bomrörelserna och produkten hamnar därför på rätt plats. Hög hastighet gör att turbulensavdrift uppstår, håll hastigheten under 8 km / h, och en ännu lägre hastighet i närheten av fälgkanten för att få lägre tryck och därmed större droppar som inte driftar iväg.

Vilket munstycke ska jag använda?

Effekten påverkas sällan av olika munstycken vid Boxer behandling, det viktiga är att vi använder en hög vattenmängd och att sprutvätska fördelas jämnt över jorden. Det är däremot inte att rekommendera att man kör med munstycken med liten droppstorlek med tanke på risken för avdrift. Grov duschkvalitet är viktigt för att minimera avdrift. Använd därför munstycken som ger grov duschkvalitet vid sprutning med jordherbiciderna. Använd kompakta injektormunstycken eller vanliga injektormunstycken som ger en grov duschkvalitet.

Vilken är den ideala droppstorleken?

Vattenmängden är viktigare än droppstorleken vid körning med Boxer. Med tanken på risken för avdrift rekommenderas grov droppstorlek och en hög vattenmängd vid behandling med Boxer.

Vad innebär högre eller lägre vattenmängd för effekten av din sprutning?

En hög vattenmängd (200 l/ha eller mer) är viktigt för att få en god täckning av produkten. Boxer är framförallt en jordherbicid och ogräsen måste komma i kontakt med behandlad jord för att få effekt, en god täckning av marken är därför avgörande för en god effekt.

Vilken effekt kan jag förvänta mig i torrt väder?

Vid torrt väder ska man utnyttja nattfukten genom att behandla sen kväll, under natten eller tidig morgon. Daggen är oftast tillräcklig för att Boxer ska bindas till jorden.

Här kan du läsa mer och finna information om sprutteknik och växtskyddsmedel

JORDBRUKSVERKET

SVENSKT VÄXTSKYDD

SÄKERT VÄXTSKYDD

Säkert växtskydd består av representanter från både myndigheter och näringsliv med koppling till jordbruk och då speciellt växtskyddsmedel. Syftet med Säkert växtskydd är att genom information förbättra hanteringen av växtskyddsmedel i jordbruk över hela landet.

Ogräs med Erik

Ogräs med Erik

Vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi

Optimerad spruttekning. Om du använder jordverkande ogräsmedel, som till exempel prosulfokarb eller klomazon, är det viktigt att förebygga vindavdrift och avdunstning

Ladda ner infografik

Tre steg för optimerad sprutteknik

Boxer banner

Boxer

Effektiv mot groende och nyuppkomna gräs- och örtogräs