Ansvarsfull användning av våra produkter

Ansvarsfull användning av våra produkter - Är du säker?

Växtskydd och betat utsäde ska hanteras och användas med försiktighet. Svenska lantbrukare är duktiga på att ta hand om omkringliggande natur och åkermarken som brukas. Det ska vi tillsammans fortsätta med, både nu och för kommande generation. Därför är det viktigt att tillsammans arbeta för ett säkert och hållbart lantbruk.

Skyddsutrustning

Kom ihåg att alltid använda skyddsutrustning vid hantering av växtskyddsmedel och betat utsäde. Använd alltid skyddsoverall eller förkläde, handskar, visir och munskydd som är godkända för hantering av växtskydd.

Ansvar både för dig som lantbrukare, dina kollegor och omkringliggande miljöer.

Påfyllning

Innan du börjar påfyllning, ställ fram alla dunkar med de produkter du ska använda. Detta kan minska risken för fel vid påfyllning. 

Ställ dunkarna på ett stabilt bord eller plan yta för att minimera att dunkarna välter och att du mäter upp fel.

Kom ihåg att läsa etiketten innan du börjar, för att vara säker på om produkten kan blandas.

Förvaring

Förvara dina växtskyddsmedel i ett låst förråd, ett avsett kemirum. 

Genom att dela upp ditt kemirum och hyllorna i kategorierna herbicider, fungicider och insekticider, blir det enklare för dig att hitta den produkten du ska använda.

Läs alltid etiketten på dunken innan du börjar: för att säkerhetställa att du tagit den produkt du ska använda, om den är blandbar, viktiga varningssymboler med mera.

Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat

Användning av våra produkter lille banner

Sprutteknik med jordherbicider

Så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta.