Teknik & Innovation

Vi vet att tekniken har stor betydelse för jordbrukets framtid både när det gäller nya digitala initiativ och nya innovativa produkter och arbetssätt. Det inkluderar även biologiska lösningar.  Detta förutsätter förstärkta och målinriktade forskningsinsatser i kombination med lämpliga politiska initiativ och lagstiftning samt samarbete mellan näringsliv och oberoende forskningsmiljöer.

På Syngenta har vi över 5000 anställda som ägnar sig åt forskning, och enbart under 2018 satsade vi 1,3 miljarder DKK på forskning.

Vi gör vad vi kan för att hjälpa världens lantbrukare att producera mer med mindre resurser – vilket betyder större effektivitet utan att det sker på bekostnad av miljön.

Utmaningarna med klimatförändringarna och ansträngningarna för att minska dessa är viktiga faktorer i arbetet med att uppnå hållbar produktion, och det behövs mer forskning för att ta fram grödor som till exempel klarar torka bättre. Och det finns ett behov av hållbara och effektiva produktionsmetoder.

Nedan kan du läsa mer om några av de områden vi fokuserar på både nationellt och internationellt.

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Här hittar du goda råd om säker hantering av växtskyddsmedel

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

partnerskap bild

Partnerskap

Vi måste hitta lösningarna på de globala utmaningarna tillsammans.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta.

Frågor och svar ikon

Frågor och svar

Vad menar vi med hållbarhet?