Vårkorn är ett säkert val

Vårkorn är en odlingssäker och stabil gröda som är lätt att odla och även är effektiv i kampen mot ogräs. 

Om du väljer en maltkornssort som är godkänd av de stora mälteri- och bryggeriföretagen kan du få ett högre pris än för andra kornsorter. 

De kända vårkornssorterna kommer från Syngenta

Vårkorn är en av Sveriges mest odlade spannmålsgrödor och utgör en tredjedel av spannmålsproduktionen i Sverige. 

I mer än 30 år har Syngenta arbetat med förädlingen av vårkorn för att garantera dig det bästa maltkornet på marknaden.

Laureate - ny vårkorn sort ifrån Syngenta

Läs mer om Laureate

Maltkornssort till bryggning och destillering

Ett bra vårkorn tar sin tid

Syngenta upprättar årligen screeningtester i Norden med 50 olika linjer, och endast de allra bästa släpps genom nålsögat. 

Varje sort har i genomsnitt legat åtta år i pipelinen. När du köper en sort av oss kan du vara säker på att vi har lagt flera år på att kvalitetssäkra våra sorter, och naturligtvis dokumenterar vi alltid att vi levererar den utlovade kvaliteten.

Varje vårkornssort har testats beträffande viktiga agronomiska kvaliteter som sundhet, konkurrensförmåga mot ogräs, stråstyrka och avkastning under flera år och i flera olika klimat runt om i Europa – naturligtvis även här i Sverige. Detta är viktigt för att ge dig en högre skördepotential.

Vårkorn Laureate

Laureate

Laureate är vårt senaste tillskott till sortimentet av friska och avkastningsstabila maltsorter.

Laureates genetik är unik och försöken visar att Laureate t.ex. ligger i topp vad gäller fullkornsandel, kärnor >2,5 mm. Detta gör den särskilt lämplig för mältning.

Läs mer om den bästa sorten för ölbryggning och whiskydestillering - testad och godkänd av det danska Preferred-programmet.

Högsta kvalitet på maltkorn

Maltkorn måste uppfylla ett antal krav för att kunna säljas till mältning. Kärnorna måste bland annat ha en hög grad av enhetlighet och proteinhalten måste vara inom en mycket specifik marginal.

Vår forsknings- och utvecklingsavdelning ser till att det är högsta standard på utsädet, så att du kan leverera ett maltkorn som uppfyller de striktaste kriterierna.

Vi har förädlat maltkorn i mer än 30 år. Och det kommer vi att fortsätta göra. Det kan du lita på.

Visste du att...?

Visste du att vårt maltkorn Laureate har godkänts som av flera mälterier och bryggerier?

Mältningens tre faser hos Viking Malt: 

1. Stöpning (steeping): Maltkornet läggs i blöt i tankar för att säkerställa kornets fuktighet. Resultatet är att kornet börjar gro. Blötläggning sker över flera cykler när kornet går igenom torra och våta sekvenser.

2. Groning (germination): Groningen har redan börjat under blötläggningen. När kornet gror producerar det enzymer som är nödvändiga både för modifieringen av stärkelsen och för den fortsatta bearbetningen av malten. Under groningen omvandlar kornet sin stärkelse till maltos, som öljästen lever av.

3. Kölning (kilning): Kölningen avbryter groningen och samtidigt bildandet av enzymer. Malten är nu tillräckligt torr för lagring. I de sista stadierna av kölningen utsätts malten för olika temperaturer för att skapa olika smaker och färger i ölet. Efter kölningen avlägsnas rötter och groblad från kornet och malten transporteras för lagring. 

Läs om hur en av Nordens största köpare av maltkorn arbetar med kvalitetsutvecklingen av malt.


På Viking Malt vet man att högkvalitativa sorter ger det bästa maltkornet, och det är avgörande när det kommer till att leverera den kvalitet som kunderna förväntar sig. 

"Det finns tre faktorer som är viktiga när det gäller maltkorn: Det är groning, groning och groning," säger Jacob Andersen, Group Sourcing & Procurement Manager på Viking Malt. 

Jacob fortsätter: "När vi väljer maltkorn är kvalitetskravet för att uppfylla våra kriterier att produkten ska vara bra och sund med god rymdvikt, och att proteinet i maltkornet ligger mellan 9,5 % och 11,5 %.

Sist men inte minst är fullkornsandelen lika viktig. Ju fler kärnor som är över 2,5 mm stora (helst över 2,8 mm), desto bättre. Detta ger mälteriet en mer enhetlig produkt att arbeta med, och malten som går till bryggeriet blir så homogen som möjligt. 

Vi har en bred kundkrets i Europa, Nord- och Sydamerika samt Afrika, där stabil och hög kvalitet är i fokus. Därför kontrollerar vi alltid maltkornet för ovanstående kriterier när vi tar emot det. Detta ger oss möjlighet att leverera en genomgående hög kvalitet – väl medvetna om att vi har att göra med en levande produkt."

Visste du att...?

Visste du att en vårkornssort från Syngenta i genomsnitt har legat i pipelinen i 8 år och att vi testat den för extrema förhållanden längs vägen?

Foderkorn med hög avkastning

Hos Syngenta vet vi att kvalitet och avkastning är avgörande för de svenska djuruppfödarna. 

Foderkvaliteten är viktig för hälsan hos grisar och mjölkproduktionen hos kor. Därför är vår uppgift att se till att du får vårkornssorter som ger dig lugn och säkerhet och som passar din dagliga produktion på gården.

Vårt foderkorn har förädlats med fokus på hög avkastning. Sorterna har testats i hela Europa för att säkerställa att de klarar samtliga väderförhållanden som odlare upplever år efter år. 

Varje sort är resultatet av ett noggrant urval och många års utveckling i nära samarbete med odlare. Detta med ett fokus på att förädla de rätta egenskaperna hos sorten.

Dina fördelar med Syngentas foderkorn är kort och gott:

  • Innovativt utvecklade vårkornssorter som garanterar hög kvalitet under många år
  • Stark sjukdomsresistens för en frisk kvalitetsgröda
  • God avsättningssäkerhet tack vare den höga kvaliteten
     

Över 30 års erfarenhet av förädling

Syngenta har lång erfarenhet av att förädla sunda och högpresterande vårkornssorter. Vi har varit ledande inom vårkornförädling av populära och högpresterande sorter i mer än 30 år.
 
Förädlarna hos Syngenta ligger bakom flera av Europas mest populära vårkornssorter sedan början av nittiotalet. Bland framgångarna finns NFC Optic från 1995, Quench från 2005, Propino från 2009 och senast Laureate från 2014. 

Det är inte utan anledning som vi är stolta över vårt vårkorn.
 

Den bästa dialogen äger rum på fältet 

Vår Sales Manager Mats Olsson Sörensson är expert på Syngentas sortprogram. Han står redo att besvara dina frågor om du är nyfiken på de många möjligheterna med Syngentas sorter.

Laureate - ny vårkorn sort ifrån Syngenta

Läs mer om Laureate

Maltkornssort till bryggning och destillering

Vårkorn Syngenta SY Titanium

SY Titanium

SY Titanium är ett foderkorn som visat stabil och hög avkastning

Produkter till vårkorn

Växtskyddsprodukter till vårkorn

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi