Vibrance - betning för starka rötter och friska grödor

Etableringen är grunden för en hög skörd

Att etablera sin gröda är starten på resan mot en hög skörd.  Att skapa goda förutsättningar för en bra uppkomst och ett väl utvecklat rotsystem gör att fler plantor kan klara sig fram till skörd och att varje planta kan förses med vatten och näring. 

Det man förlorar i uppkomst och etablering går inte att få tillbaka senare på säsongen!

Skydda ditt utsäde

Ett friskt utsäde är en av förutsättningarna för att grödan ska får en bra start. Men ett friskt utsäde kan fortfarande påverkas negativt av jordburna sjukdomar och av att förutsättningarna vid sådd inte är optimala. 

Med ett heltäckande betsningsmedel som skyddar grödan mot både utsädesburna och jordburna sjukdomar blir mer grödan mer motståndskraftig och kan bättre klara av stress till följd av torka, för mycket vatten eller att sådden blivit för sen eller för tidig. 

Fördelen med betningsmedel är att det är en åtgärd som sätts in innan skadan uppstår vilket gör att det generella hälsotillståndet hos grödan förbättras. 

Syftet med att beta stråsäd är att: 

  • Avlägsna sjukdomar på själva fröet
  • Skydda plantan mot svampsjukdomar som finns i marken under tiden föret gror 
  • Ge en snabbare och jämnare uppkomst
  • Ge möjlighet till ett tätare bestånd

Rötter har två viktiga funktioner

  • Att förankra plantan i jorden 
  • Att på en så stor yta som möjligt förse plantan med näring och vatten

Rötternas tillväxt och omgivningen kring rötterna har därför stor påverkan på grödan. 

Risken är stor att svampsjukdomar angriper rötterna, och det händer utan att vi ser det.

Ovan jord och under

När utsädet väl börjat gro är vatten och ljus de viktigaste elementen. 

För att plantan ska kunna fånga det ljus som finns tillgängligt behövs gröna skott som kan omvandla sol till energi. Men även under jorden är det viktigt att rotsystemet utvecklas i takt med bladverket så att det kan försörjas med den näring och vatten som behövs. 

För varje dag som bladverket kan fånga solljuset så ökar potentialen för en hög skörd. Likaså behöver rötterna tränga längre ner i jorden för att försörja bladen och senare axet. 

Bilden till höger är en stillbild ur videon som visar uppkomst 15 dagar efter sådd. Den vänstra delen är behandlad med Vibrance Duo, den högra har behandlats med Prothioconazol. Tryck på bilden för att se hela videon.

Faktorer som kan påverka rotutvecklingen negativt

Reducerad jordbearbetning gör jordburna sjukdomar kan uppförökas i det orörda jordlagret

Dödande sjukdomar som snömögel, trådklubba brunröta, rotdödare, rotröta kan förstöra hela fält.

Gnagande sjukdomar som Bipolaris, Rhizoctonia och Fusarium är inte lika uppenbara men kan reducera skörden med 20-30%. Rhizoctonia är vanligare i system med reducerad jordbearbetning.

Så bidrar betning och starka rötter till en jämn och hög avkastning

Ikon ge grödan ett försprång

En snabb uppkomst ger grödan ett försprång och en bättre chans om sådden inte sker under optimala förhållanden.

Ikon grödan får en säkrare start

Ett betningsmedel som skyddar mot både utsädesburna och jordburna sjukdomar gör att grödan får en säkrare start

Ikon Ett välbetat utsäde

Ett väl betat utsäde gör att grödan kan utveckla till sin fulla potential redan från början.

Ikon skydd mot jordburna sjukdomar

Ett skydd mot jordburna sjukdomar gör att rötterna kan utvecklas i frisk jord utan att begränsas av svampsjukdomar.

ikon snabb uppkomst och en bra etablering

Grunden för en hög skörd är en snabb uppkomst och en bra etablering.

Ikon en jämn och hög skörd år efter år

Bra uppkomst och etablering ökar chanserna för en jämn och hög skörd år efter år

Vad är Rooting Power?

• Etableringen är grunden för en hög skörd. Och en bra etablering börjar med starka rötter! 

• Vibrance skyddar fröet från sjukdomar och ser dessutom till att jorden som omger kärnan är fri från sjukdomar. 

• Det gör att rötterna kan utvecklas i fred utan att begränsas av sjukdomar. 

• Ett robust rotsystem gör att plantan effektivt kan utnyttja vatten och näring, och grödan blir mer stresstålig.

Betydelsen av rötter

Vill du dyka ner på djupet och lära dig mer om betydelsen av rötter och de positiva effekterna av sedaxan så besök gärna vårt ”Rooth Health Forum”.

Vibrance Gold logo

Läs mer om VIBRANCE Gold

Vibrance Duo logo

Läs mer om Vibrance Duo

Vibrance star logo

Läs mer om VIBRANCE Star

Alla betningsmedel 

Vibrance Duo logo
Betningsmedel
25 g/l (2,4% w/w)
Fludioxonil
Sedaxan 25 g/l (2,4% w/w)
Sedaxan
Flytande koncentrat för betning av utsäde (FS)
Läs mer
Vibrance Gold logo
Betningsmedel
50 g/l (4,7% w/w)
Sedaxan
25 g/l (2,4% w/w)
Fludioxonil
25 g/l (2,4% w/w)
Difenoconazol
Suspensionskoncentrat för betning av utsäde
Läs mer
Vibrance star logo
Betningsmedel
25 g/l
Sedaxan
25 g/l
Fludioxonil
20 g/l
Tritikonazol
Flytande koncentrat för betning av utsäde (FS)
Läs mer
chevron_left
chevron_right