Vibrance – betning för starka rötter och friska grödor | Syngenta

You are here

Vibrance - betning för starka rötter och friska grödor

Etableringen är grunden för en hög skörd

Att etablera sin gröda är starten på resan mot en hög skörd.  Att skapa goda förutsättningar för en bra uppkomst och ett väl utvecklat rotsystem gör att fler plantor kan klara sig fram till skörd och att varje planta kan förses med vatten och näring. 

Det man förlorar i uppkomst och etablering går inte att få tillbaka senare på säsongen!

Skydda ditt utsäde

Ett friskt utsäde är en av förutsättningarna för att grödan ska får en bra start. Men ett friskt utsäde kan fortfarande påverkas negativt av jordburna sjukdomar och av att förutsättningarna vid sådd inte är optimala. 

Med ett heltäckande betsningsmedel som skyddar grödan mot både utsädesburna och jordburna sjukdomar blir mer grödan mer motståndskraftig och kan bättre klara av stress till följd av torka, för mycket vatten eller att sådden blivit för sen eller för tidig. 

Fördelen med betningsmedel är att det är en åtgärd som sätts in innan skadan uppstår vilket gör att det generella hälsotillståndet hos grödan förbättras. 

I spelaren berättar Johan Klostergård hur de jobbar med betning på Fimmerstad Egendom.

Syftet med att beta stråsäd är att: 

 • Avlägsna sjukdomar på själva fröet
 • Skydda plantan mot svampsjukdomar som finns i marken under tiden föret gror 
 • Ge en snabbare och jämnare uppkomst
 • Ge möjlighet till ett tätare bestånd

Rötter har två viktiga funktioner

 1. 1. Att förankra plantan i jorden 
 2. 2. Att på en så stor yta som möjligt förse plantan med näring och vatten

Rötternas tillväxt och omgivningen kring rötterna har därför stor påverkan på grödan. 

Risken är stor att svampsjukdomar angriper rötterna, och det händer utan att vi ser det.

Ovan jord och under

När utsädet väl börjat gro är vatten och ljus de viktigaste elementen. 

För att plantan ska kunna fånga det ljus som finns tillgängligt behövs gröna skott som kan omvandla sol till energi. Men även under jorden är det viktigt att rotsystemet utvecklas i takt med bladverket så att det kan försörjas med den näring och vatten som behövs. 

För varje dag som bladverket kan fånga solljuset så ökar potentialen för en hög skörd. Likaså behöver rötterna tränga längre ner i jorden för att försörja bladen och senare axet. 

Bilden till höger är en stillbild ur videon som visar uppkomst 15 dagar efter sådd. Den vänstra delen är behandlad med Vibrance Duo, den högra har behandlats med Prothioconazol. Tryck på bilden för att se hela videon.

Faktorer som kan påverka rotutvecklingen negativt

Reducerad jordbearbetning gör jordburna sjukdomar kan uppförökas i det orörda jordlagret

Dödande sjukdomar som snömögel, trådklubba brunröta, rotdödare, rotröta kan förstöra hela fält.

Gnagande sjukdomar som Bipolaris, Rhizoctonia och Fusarium är inte lika uppenbara men kan reducera skörden med 20-30%. Rhizoctonia är vanligare i system med reducerad jordbearbetning.

Så bidrar betning och starka rötter till en jämn och hög avkastning

Ikon ge grödan ett försprång

En snabb uppkomst ger grödan ett försprång och en bättre chans om sådden inte sker under optimala förhållanden.

Ikon grödan får en säkrare start

Ett betningsmedel som skyddar mot både utsädesburna och jordburna sjukdomar gör att grödan får en säkrare start.

Ikon Ett välbetat utsäde

Ett väl betat utsäde gör att grödan kan utveckla till sin fulla potential redan från början.

Ikon skydd mot jordburna sjukdomar

Ett skydd mot jordburna sjukdomar gör att rötterna kan utvecklas i frisk jord utan att begränsas av svampsjukdomar.

ikon snabb uppkomst och en bra etablering

Grunden för en hög skörd är en snabb uppkomst och en bra etablering. 

Ikon en jämn och hög skörd år efter år

Bra uppkomst och etablering ökar chanserna för en jämn och hög skörd år efter år

Vad är Rooting Power?

Vibrance Rooting power logo

• Etableringen är grunden för en hög skörd. Och en bra etablering börjar med starka rötter! 

• Vibrance skyddar fröet från sjukdomar och ser dessutom till att jorden som omger kärnan är fri från sjukdomar. 

• Det gör att rötterna kan utvecklas i fred utan att begränsas av sjukdomar. 

• Ett robust rotsystem gör att plantan effektivt kan utnyttja vatten och näring, och grödan blir mer stresstålig.

Betydelsen av rötter

Vill du dyka ner på djupet och lära dig mer om betydelsen av rötter och de positiva effekterna av sedaxan så besök gärna vårt ”Rooth Health Forum”.

En ny generation betningsmedel

Bilden visar hur Syngenta betningsmedlen utvecklast mellan 2000 och 2018

Med Vibrance-produkterna får du 

 • Ett pålitligt skydd mot jordburna och fröburna sjukdomar – ger grödan ett försprång
 • Ny teknologi - Sedaxan är den första SDHI:n som används som betningsmedel – angriper svampen innan den tagit energi från grödan
 • Snabb uppkomst och bra rotutveckling - skyddar omkringliggande jorden och låter rötterna växa i fred.

Vad är Sedaxan?

Sedaxan är en fungicid som utvecklats för att användas endast för betning.

Molekylen tillhör klassen SDHI:er, vilket är den senaste typen av molekyler inom som på ett effektivt sätt bryter ner svampen innan den hinner ta för mycket energi av grödan.

Sedaxan bekämpar sjukdomar på fröet vilket ger en snabb uppkomst, men skapar också en skyddande zon i jorden runt grödan runt om fröet, vilket gör att rötter kan utvecklas ostört.

Bild av sedaxan molekyl

Så fungerar sedaxan

• Sedaxan är en SDHI-fungicid speciellt framtagen för betning
• Sedaxan inhiberar cellrespirationen och dess energiproduktion genom att inverka på Citronsyracykeln (CAC)
• Citronsyracykeln (CAC) sker i mitokondrierna vilka förser cellen med energi

Så fungerar molekylen

Bilden visar hur de olika aktiva substanserna (Fludioxonil, Sedaxan och Azole) angriper svampen i grödan

Vibrance-produkterna innehåller olika typer av aktiva substanser som angriper sjukdomarna på olika sätt – vilket innebär ett heltäckande skydd.

 • Sedaxan (SDHI) angriper svampen INNAN den hinner ta energi från grödan och stryper svampens energiproduktion. 
 • Azolerna angriper svampen på ett något senare stadie men har fördelen att de kan tränga in i embryot och nå de fröburna sjukdomar som finns där. 
 • Fludioxonil går in i cellkärnan och hämmar svampens utveckling.

Sedaxan skyddar kärnan och området runt omkring 

Bilderna visar hur Rhizoctonia sprider sig i en petriskål och hur det skapas en skyddande zon runt om det betade utsädet.  

Vibrance mot rhizoctonia i vete labstudie

Vibrance mot rhizoctonia i vete labstudie

 

Vibrance mot rhizoctonia i vete labstudie

Vibrance mot Rhizoctonia  i vete. Labstudie, Stein, 2017

Vibrance Duo – ge höstvetet ett försprång

Vibrance Duo effekt på utsädesburna och jordburna svampsjukdomar

Vibrance Duo innehåller den helt nya aktiva substansen sedaxan som utvecklats särskilt för betning. I Vibrance Duo blandas sedaxan med fludioxonil vilket ger en mer effektiv kontroll av flera av de viktigaste jordburna och utsädesburna sjukdomarna, i jämförelse med de preparat som är standard på marknaden idag.

Det som utmärker Vibrance Duo i svenska försök och även i försök och demos runt om i Europa är att etableringen blir snabbare, vilket gör att grödan får ett försprång.

Den snabbare etableringen beror på ett brett skydd mot svampsjukdomar dom gör att utsädet kan gro i en sjukdomsfri miljö. Vibrance Duo motverkar sjukdomar både på själva fröet och i jorden runt om.

Vibrance Duo är en dörröppnare in till den nya generationens betningsmedel som är ett viktigt hjälpmedel för att lyckas med etableringen av höstgrödorna.

Titta på video här där Carl Henrik förklarar mer om Vibrance Duo.

Etableringen kan begränsas av flera saker

Såtidpunkt och såbädd är centralt för att utsädet ska kunna gro. Men även sjukdomar på fröet (utsädesburna sjukdomar) eller i jorden runt om utsädet (jordburna sjukdomar) kan göra att etableringen blir sämre. 

Översikt Vibrance Duo

Innehåller

25 g / l sedaxan + 25 g / l fludioxonil.

Dosering

Vete, rågvete, råg:
200 ml Vibrance Duo per / 100 kg frö
(5 g SDX + 5 FDL / dt)
Havre:
150 ml Vibrance Duo per / 100 kg frö
3,75 g SDX + 3,75 FDL/ dt

Grödor

Vete, rågvete, råg och havre genom betning av utsäde.
Endast för betning vid sluten anläggning.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits

Sjukdomar i vete

Stinksot (Tilletia caries) Flygsot (Ustilago tritici) Brunfläcksjuka (Septoria nodorum) Groddfusarios (Fusarium spp.) Snömögel (Microdochium nivale).

 

Effekter Vibrance Duo

SjukdomarAktiv substans 
LatinSvenskaJord/FröburenSedaxanFludioxonilTotal
Rhizoctonia spp.RhizoctoniaJordburen323
Michrodochium nivaleSnömögelJord och fröburen333
Tilletia cariesStinksotJord och fröburen333
Ustilago triticiVetets flygsotFröburen (i embryot)313
Tilletia controversaDvärgstinksotJord och fröburen101
Gaeumannomyces graminisRotdödareJordburen111
Bipolaris sorokinianaRotrötaJord och fröburen133
Fusarium spp.FusariumJord och fröburen033

 

Beskrivning
3  Mycket god effekt 90-100%
2God effekt 75-90%
1Viss effekt 50-75%
0Svag effekt

 

Se hur Vibrance Duo stoppar Fusarium från att komma åt kärnan

Videon visar vilken effekt ett vetefrö betat med Vibrance Duo har på Fusarium i jämförelse med ett obetat frö. 

Vad är Sedaxan?

Sedaxan är den första aktiva substansen från Syngenta som tagits fram särskilt för betningsmedel. Unikt för Sedaxan är att den aktiva substansen skyddar kärnan och den omkringliggande jorden och har en mycket begränsad mobilitet upp i plantan.

Vibrance rooting power logo

Vibrance Star - ger kornet ett försprång

Grunden för en hög skörd är en god etablering och ett väl utvecklat rotsystem. 

Ett viktigt verktyg för att lyckas med etableringen är att beta utsädet med en produkt som skyddar mot både utsädesburna och jordbruna sjukdomar. 

Vibrance Star innehåller den senaste tekniken för att ta skyddet av ditt vår- och höstkorn till en ny nivå. Vibrance Star ger ett komplett skydd mot alla de viktigaste kornsjukdomarna inklusive Flygsot (Ustilago nuda). Med en unik kombination av SDHI:n Sedaxan, Fludioxonil och den nya triazolen Triticonazole tar Vibrance Star betningen till en ny nivå.

Ustilago Nuda är en de viktigaste fröburna sjukdomarna i korn. Angrepp kan orsaka stora skador och skördesänkningar. Sjukdomen måste kontrolleras till minst 95%, annars kan sporerna sprida sig – vilket leder till partier med stora angrepp
Det finns bara några få aktiva substanser som har effect på sjukdomen, dessa är: 

 • Tebuconazole
 • Cyproconazole
 • Ipconazole
 • Triticonazole (som finns i Vibrance Star)

Kombinationen av Sedaxan och Triticonazole leder till säker kontroll.

Bild av Vibrance Star produktblad

Produktblad

Ny teknik ger kornet ett försprång

Översikt Vibrance Star

Innehåller

25 g/l sedaxan + 25 g/l fludioxonil + 20 g/l triticonazol

Dosering

Korn, vete, rågvete, råg:
200 ml/dt (100 kg frö)
Havre:
150 ml/dt (100 kg frö)

Grödor

Korn, vete, rågvete, råg och havre genom betning av utsäde.
Endast för betning vid sluten anläggning.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits

Sjukdomar i korn

Flygsot (Ustilago Nuda), Kornets bladfläcksjuka (Dreschlera teres),
Trådklubba, Snömögel, Groddfusarios

 

SjukdomarAktiv substans
LatinSvenskaJord/FröburenSedaxanFludioxonilTriticonazolTotal
Rhizoctonia spp.RhizoctoniaJordburen3213
Michrodochium nivaleSnömögelJordburen3203
Michrodochium nivaleSnömögelFröburen3303
Ustilago nudaFlygsot i korn 2033
 Strimsjuka 2212
Typhala Jordburen3203
Bipolaris sorokinianaRotröta 1323
Fusarium spp.FusariumJord och fröburen0323
Drechslera Teres Fröburen1313

 

Beskrivning
3  Mycket god effekt 90-100%
2God effekt 75-90%
1Viss effekt 50-75%
0Svag effekt
 

Sammanfattning av fördelarna med Vibrance Star

• Med Vibrance Star får du en säkrare etablering och grödan kan bättre stå emot stress och klara sig bättre om sådden blir tidig eller sen. 
• Marknadens bredaste produkt – ger ett heltäckande skydd mot jordburna och fröburna sjukdomar – äntligen effekt på flygsot utan specialprodukt.
• Ny teknik - Sedaxan är den första SDHI:n som används som betningsmedel - kombineras med fludioxonil och triticonazol vilket är en optimal lösning i korn
• Förbättrad uppkomst till följd av rotutveckling - Skyddar omkringliggande jorden och låter rötterna växa i fred.

Vibrance Gold - ditt höstvete förtjänar en rivstart

Ett friskt utsäde och en lyckad etablering är grunden för en hög skörd. Ett utsäde som begränsas av svampsjukdomar på frö eller i jord får en dålig start. Med ett bredverkande betningsmedel ger man grödan en stark start på säsongen. Rotutveckling och grobarheten ökar, vilket ger jämnare uppkomst och tätare bestånd. Svampsjukdomar på fröet och i jorden ökar också risken för att höstvetet inte klarar höst, vinter och tidig vår på ett optimalt sätt. 

Vibrance Gold är ett betningsmedel som innehåller Sedaxan (SDHI) som stoppar de svampsjukdomar som riskerar att hindra grödans utveckling. Dvärgstinksot, Rhizoctonia och Jordburen snömögel är några av de sjukdomar som tidigare varit svåra att kontrollera men som nu kontrolleras med Vibrance Gold.

Bild av forsida på Vibrance Gold produktblad

Produktblad

Ditt höstvete förtjänar en rivstart

Översikt Vibrance Gold

Innehåller

50 g/l sedaxan + 25 g/l fludioxonil + 25 g/l difenoconazol

Dosering

200 ml/dt

Grödor

Korn, vete, rågvete, råg och havre genom betning av utsäde.
Endast för betning vid sluten anläggning.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits

Utökad effekt på sjukdomar i vete

 Heltäckande effekt på alla de viktigaste sjukdomarna i vete inklusive Dvärgstinksot, Rhizoctonia, Snömögel och Vetets Flygsot. 

Effekter Vibrance Gold

SjukdomarAktiv substans 
LatinSvenskaSedaxanFludioxonilDifenoconazolTotal
Rhizoctonia spp.Rhizoctonia3213
Michrodochium nivaleSnömögel (fröburen)3213
Michrodochium nivaleSnömögel (jordburen)3303
Tilletia cariesStinksot3333
Ustilago triticiVetets flygsot3123
Tilletia controversaDvärgstinksot2033
Fusarium spp.Fusarium0323

 

Beskrivning
3  Mycket god effekt 90-100%
2God effekt 75-90%
1Viss effekt 50-75%
0Svag effekt

Etablering är grunden för hög skörd, men spelar det någon roll vilket betningsmedel man använder? 

I dett försök syns tydliga skillnader mellan betningsmedlen. 

Etablering med Vibrance Gold - Normal såtidpunkt

Etablering med Vibrance Gold - Sen såtidpunkt

Sammanfattning av fördelarna med Vibrance Gold

• Ger en stark och sjukdomsfri etablering
• Lägger grunden för en hög skörd
• Ger grödan bättre förutsättningar utan extra arbete

Vanliga frågor & svar om...

Sedaxan

Vad är Sedaxan?

Sedaxan är en aktiv substans som tillhör gruppen SDHI-medel. Den är speciellt framtagen för betning och säkerställer utöver effekt mot olika svampsjukdomar även en snabb uppkomst och en ökad rotutveckling. 

Finns det någon risk med att beta med SDHI-betningsmedel om man planerar att använda SDHI:er senare på säsongen?

Eftersom Sedaxan är framtagen speciellt för betning finns det inga restriktioner mot att använda Vibrance som betning följt av en fungicidbehandling senare på säsongen med en annan SDHI-produkt. Sedaxane rör sig mycket lite i plantan och har begränsade effekter på svampinfektioner som sker senare på säsongen vilket gör att selektionstrycket blir lågt. 

FRAC godkänner och stödjer användning av SDHI:er som betningsmedel. Enligt FRAC räknas inte användningen av en SDHI som betningsmedel på samma sätt som en foliär behandling (bladbehandling) så länge den används mot fröburna och jordburna sjukdomar och appliceras med rekommenderad dosering. Läs mer på frac.info 

http://www.frac.info/working-group/sdhi-fungicides/general-use-recommendations/cereals-and-soybeans

Vibrance Duo

Vad innehåller Vibrance Duo?

Vibrance Duo innehåller 25 g / l sedaxan + 25 g / l fludioxonil.

Vilka grödor Vibrance Duo användas i?

Vibrance Duo får användas i vete, rågvete, råg och havre. OBS: Vibrance Duo används inte i korn. 

Vad är skillnaden mellan Celest Extra och Vibrance Duo?

Vibrance Duo och Celest Extra innehåller båda den aktiva substansen fludioxonil men Vibrance Duo innehåller den helt nya aktiva substansen Sedaxan. Celest Extra innehåller utöver Fludioxonil triazolen Difenoconazol. 

Sedaxan är en helt ny och mer effektiv substans, eftersom det är en SDHI, vilket har visat sig i svenska betningsförsök - både när det gäller uppkomst och skördenivåer. 

Varför blandas Vibrance Duo ibland med Dividend?

I vissa områden i Sverige finns det en hög risk för angrepp av dvärgstinksot (Tilletia controversa). 

De två aktiva substanserna i Vibrance Duo, sedaxan och fludioxonil, ger en effect på ca 75-80 % mot dvärgstinksot vilket inte är tillräckligt högt vid stora infektionstryck. Därav blandar man Vibrance Duo med Dividend som innehåller den aktiva substansen Difenoconazol vilken har mycket goda effekter mot dvärgstinksot

Vad är skillnaden på Celest Formula M och Vibrance Duo?

Skillnaden mellan Vibrance Duo och Celest Formula M är att Vibrance Duo innehåller en ytterligare aktiv substans, sedaxan, vilket gör att vi får bredare och bättre effekter på sjukdomar så som snömögel, fusarium och rhizoctonia.

Var kan jag få tag i Vibrance Duo?

Vibrance Duo finns i dagsläget endast via färdigbetat certifierat utsäde som säljs av Svenska Foder och Skånefrö. 

Vibrance Star

Vad innehåller Vibrance Star?

Vibrance Star innehåller 3 typer av aktiva substanser: Sedaxan, Fludioxonil och Triticonazole.

Sedaxan är en helt ny aktiv substans på den svenska marknaden som tillhör kategorin SDHI:er. Sedaxan är särskilt framtagen för att användas som betningsmedel. Det som utmärker SDHI:er i jämförelse med andra typer av aktiva substanser är att de angriper svampsjukdomen på ett mer effektivt sätt innan svampen hinner ta för mycket energi av grödan.

Fludioxonil är en välbekant och effektiv komponent i betningsmedel, den utmärker sig genom bred effekt på utsädesburna sjukdomar.

Triticonazole tillhör gruppen azoler och utmärker sig särskilt genom mycket god effekt på Flygsot i korn – vilket är en fröburen svampsjukdom som tidigare varit svår att kontrollera utan att tillsätta specialprodukter.

Vilka grödor får Vibrance Star användas i?

Vibrance Star är registrerad i korn, vete, rågvete, råg och havre men utmärker sig särskilt som en mycket bra produkt i korn på grund av bred effekt inklusive skydd mot flygsot.

Vad är skillnaden mellan Vibrance Duo och Vibrance Star?

Som namnet tyder på skiljer sig Vibrance Duo och Vibrance Star sig åt på grund av dess innehåll.

Vibrance Duo innehåller två aktiva substanser Sedaxan + Fludioxonil, vilket ger en bred effekt som passar särskilt bra i höstvete i de södra delarna av landet.

Vibrance Star innehåller tre aktiva substanser, Sedaxan, Fludioxonil och Triticonazole vilket innebär marknadens bredaste skydd i korn då produkten kontrollerar Flygsot som varit en svår sjukdom att kontrollera.  

Vibrance Gold

Vad innehåller Vibrance Gold

De tre aktiva substanserna Fludioxonil, Difenoconazol och Sedaxan

Vilka grödor får Vibrance Gold användas i?

Vete, rågvete, råg, havre och korn

Vad utmärker Vibrance Gold i jämförelse med andra betningsmedel?

Jämfört med tidigare betningsmedel ger Vibrance Gold bättre och säkrare effekt på stinksot, dvärgstinksot och flygsot. Dessutom ger den grödan ett skydd mot markburen smitta av bl.a. rhizoctonia och snömögel vilket ger ett kraftigare rotsystem och en starkare gröda med högre skördepotential.

Facebook logo

Följ oss på facebook

Kom ut med #Rötterna och få det senaste från fältet

Frågor och svar ikon

Vanliga frågor & svar

Få svar på dina frågor om Vibrance, SDHI, sedaxan, ...

Alla betningsmedel