banner

BOXER - starta tidigt & behåll kontrollen

BOXER fick från hösten 2022 ett nytt registreringsnummer, 5760 och med detta tillkommer nya villkor för användande vid spridning på hösten.

  • Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
  • Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03.
  • Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning.
  • Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.
  • Kör långsamt, max 8 km/t
  • Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 90 % ska användas

BOXER är basen i en framgångsrik ogrässtrategi, med hjälp av olika vinnande kombinationer kan du se fram emot en vår utan stora ogräs och en lösning som håller på lång sikt. 

 

BOXER och höstbehandling

Det är fler och fler som upptäcker fördelarna med att höstbehandla. 

 

BOXER och blandningpartner

En höstbehandling med BOXER + Diflanil® eller Legacy®  är en vinnande kombination för att rå på bode gräsogräs och örtogräs. 

Användning av våra produkter lille banner

Sprutteknik med jordherbicider

Så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

Vilka fördelar ger en höstbehandling?

En höstbehandling gör att du tar de viktigaste ogräsen i god tid och att du får mer tid över på våren.

Att vänta med ogräsbehandlingen till våren gör att ogräsen hinner växa sig stora och konkurrerar med grödan om kväve, vatten och plats. 

Stora ogräs gynnar snömögel och en gröda med mycket ogräs löper större risk för utvintring. En höstbehandling med BOXER innebär att man inte behöver stressa för att hinna med de tidiga ogräsbehandlingarna under våren. 

En effektiv höstbehandling ökar flexibiliteten under våren och gör det möjligt att genomföra riktade bekämpningar mot problemogräs, stråförkortning och förebyggande svampbehandlingar. 

Vilken dosering rekommenderas

En höstbehandling med BOXER + Diflanil® eller Legacy® är en vinnande kombination för att rå på bode gräsogräs och örtogräs.

Kör när raderna syns

För att få bäst effekt ska BOXER finnas på plats redan då ogräsen börjar gro. Vänta inte med att behandla –utan kör så fort ni börjar se raderna.

Efter en behandling med BOXER finns inga restriktioner för vilka grödor som kan sås året efter. Inga restriktioner finns heller för vilka ogräspreparat som kan användas på våren. 

Vilken dosering rekommenderas? Följ rekommendationen nedan. 

Ogräs

Dosering

Gräsogräs som åkerven och vitgröe + örtogräs i höstsäd.

Följ upp på våren med passande preparat.

2 l BOXER + 0,1 l Diflanil®/ Legacy®

BBCH 09-11

Diflufenikan-dosen anpassas efter ogrästryck

Rajgräs + örtogräs i höstsäd.

Följ upp på våren med passande preparat.

2-3 l BOXER + 0,1 l Diflanil®/ Legacy®

BBCH 09-11

Diflufenikan-dosen anpassas efter ogrästryck

Renkavle* och örtogräs i höstsäd.

Följ upp på våren med passande preparat.

* Vid nedsatt känslighet hos Renkavle öka dosen av BOXER till maxdosen 5 liter.

3 l BOXER + 0,1 l Diflanil®/ Legacy®

BBCH 09-11

Diflufenikan-dosen anpassas efter ogrästryck

Klicka på + för att se diagrammet som vägleder dig till rätt dosering och blandningspartner för de utmaningar du står inför på dina fält.

BOXER effektschema

Resistensstrategi

Resistens betyder motståndskraft. Om en typ av ogräs utvecklat resistens betyder det att den utvecklat förmåga att överleva en bekämpning av en viss typ av bekämpningsmedel. Detta kommer sig av att några individer i en ogräspopulation från början varit mindre känsliga mot ogräsmedlet och därför ökat i antal och spridit sig. 

Risken att resistens uppstår är därför större om bekämpningsmedel som har samma verkningsmekanism används flera säsonger i följd. Att produkter har samma verkningsmekanism innebär att de på molekylnivå bekämpar ogräset på samma sätt. 

För att förebygga resistens bör du endast använda medel från samma resistensklass en gång per säsong. BOXER är ett medel som har en unik verkningsmekanism och ogräsen är därför mindre benägna att utveckla resistens mot Boxer än mot många andra produkter.

Vad är ogräsresistens?

FAQ

Resistens betyder motståndskraft. Om en typ av ogräs utvecklat resistens betyder det att den utvecklat förmåga att överleva en bekämpning av en viss typ av bekämpningsmedel. Detta kommer sig av att några individer i en ogräspopulation från början varit mindre känsliga mot ogräsmedlet och därför ökat i antal och spridit sig. 

Risken att resistens uppstår är därför större om bekämpningsmedel som har samma verkningsmekanism används flera säsonger i följd. Att produkter har samma verkningsmekanism innebär att de på molekylnivå bekämpar ogräset på samma sätt. 

För att förebygga resistens bör du endast använda medel från samma resistensklass en gång per säsong. BOXER är ett medel som har en unik verkningsmekanism och ogräsen är därför mindre benägna att utveckla resistens mot Boxer än mot många andra produkter.

Hur passar BOXER in i en strategi som kan förebygga resistens?

Resistens mot ogräsmedel är ett problem som breder ut sig allt mer. I Sverige gäller problemet främst ogräs som renkavle, åkerven och våtarv men runtom i världen har cirka  250 arter utvecklat någon form av herbicidresistens. 

BOXER är den enda herbicid i stråsäd som innehåller Prosulfocarb och som påverkar lipidsyntesen, vilket gör att BOXER har ett verkningssätt som skiljer sig från andra produkter, som till exempel SU-medel som som har ett verkningssätt som är ALS-hämmande. 

Att använda BOXER är därför ett bra val ur resistenssynpunkt eftersom det bryter av en potentiell kedja av produkter med samma verkningsmekanism.

Tre anledningar till att BOXER är ett bra val i en resistensstrategi:

BOXER är ensam om sin verknings-mekanism och förebygger på så vis uppbyggnad av resistens

Efter behandling med BOXER på hösten går det att välja fritt bland vårens preparat för en kompletterande vårbehandling

BOXER bekämpar SU-resistent ogräs som renkavle, åkerven, rajgräs och våtarv

I Sverige är resistent renkavle ett växande problem, särskilt i nordvästra Sverige. Jordbruksverket rekommenderar därför att man växlar mellan olika herbicider.

Läs mer om Jordbruksverkets rekommendationer här

Vanliga frågor & svar om BOXER

Användning av våra produkter lille banner

Sprutteknik med jordherbicider

Så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

Här hittar du goda råd om säker hantering av växtskyddsmedel

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

Optimerad spruttekning. Om du använder jordverkande ogräsmedel, som  till exempel prosulfokarb eller klomazon, är det viktigt att förebygga vindavdrift och avdunstning

Ladda ner infografik

Tre steg för optimerad sprutteknik

Boxer banner

BOXER produktsida

Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg, rågvete, höstkorn, potatis och gräs för utsäde