Optimera din höstbehandling och ogräsbekämpning med Boxer

You are here

banner

Boxer - starta tidigt & behåll kontrollen

Boxer - vinnande kombinationer

Boxer kommer från och med hösten 2022 att få ett nytt registreringsnummer, 5760 och med detta tillkommer nya villkor för användande vid spridning på hösten.

• Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
• Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03.
• Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning.
• Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.
• Kör långsamt, max 6-8 km/t
• Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 90 % ska användas Vid våranvändning av prosulfocarb skall avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 90 % ska användas.

Boxer är basen i en framgångsrik ogrässtrategi, med hjälp av olika vinnande kombinationer kan du se fram emot en vår utan stora ogräs och en lösning som håller på lång sikt. 

Boxer och höstbehandling
Det är fler och fler som upptäcker fördelarna med att höstbehandla. 

Boxer och blandningpartner
En höstbehandling med Boxer + Diflanil® eller Legacy®  är en vinnande kombination för att rå på bode gräsogräs och örtogräs. 

Läs mer om dosering och rekommendationer för specifika ogräs nedan.

Användning av våra produkter lille banner

Sprutteknik med jordherbicider

Så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

Vilka fördelar ger en höstbehandling?

En höstbehandling gör att du tar de viktigaste ogräsen i god tid och att du får mer tid över på våren.

Att vänta med ogräsbehandlingen till våren gör att ogräsen hinner växa sig stora och konkurrerar med grödan om kväve, vatten och plats. 

Stora ogräs gynnar snömögel och en gröda med mycket ogräs löper större risk för utvintring. En höstbehandling med Boxer innebär att man inte behöver stressa för att hinna med de tidiga ogräsbehandlingarna under våren. 

En effektiv höstbehandling ökar flexibiliteten under våren och gör det möjligt att genomföra riktade bekämpningar mot problemogräs, stråförkortning och förebyggande svampbehandlingar. 

Vilken dosering rekommenderas

En höstbehandling med Boxer + Diflanil® eller Legacy®  är en vinnande kombination för att rå på bode gräsogräs och örtogräs.

Kör när raderna syns

För att få bäst effekt ska Boxer finnas på plats redan då ogräsen börjar gro. Vänta inte med att behandla –utan kör så fort ni börjar se raderna.

Efter en behandling med Boxer finns inga restriktioner för vilka grödor som kan sås året efter. Inga restriktioner finns heller för vilka ogräspreparat som kan användas på våren. 

Vilken dosering rekommenderas

Följ rekommendationen nedan. 

Ogräs

Dosering

Gräsogräs som åkerven och vitgröe + örtogräs i höstsäd.

Följ upp på våren med passande preparat.

2 l Boxer + 0,1 l Diflanil®/ Legacy®

BBCH 09-11

Diflufenikan-dosen anpassas efter ogrästryck

Rajgräs + örtogräs i höstsäd.

Följ upp på våren med passande preparat.

2-3 l Boxer + 0,1 l Diflanil®/ Legacy®

BBCH 09-11

Diflufenikan-dosen anpassas efter ogrästryck

Renkavle* och örtogräs i höstsäd.

Följ upp på våren med passande preparat.

* Vid nedsatt känslighet hos Renkavle öka dosen av Boxer till maxdosen 5 liter.

3 l Boxer + 0,1 l Diflanil®/ Legacy®

BBCH 09-11

Diflufenikan-dosen anpassas efter ogrästryck

 

 

 

 

 

 

Klicka på pilen för att se diagrammet som vägleder dig till rätt dosering och blandningspartner för de utmaningar du står inför på dina fält.

Boxer effektschema

ÖRTOGRÄS

2 l Boxer + 50 g Diflufenikan

1 l Boxer

2 l Boxer

3 l Boxer

Baldersbrå

 

 

 

 

Blåklint

 

 

 

 

Fältveronika

 

 

 

 

Kornvallmo

 

 

 

 

Lomme

 

 

 

 

Näva

 

 

 

 

Penningört

 

 

 

 

Plister

 

 

 

 

Raps

 

 

 

 

Snärjmåra

 

 

 

 

Våtarv

 

 

 

 

Åkerförgätmigej

 

 

 

 

Åkerviol

 

 

 

 

 

GRÄSOGRÄS

2 l Boxer + 50 g Diflufenikan

1 l Boxer

2 l Boxer

3 l Boxer

Engelskt rajgräs

 

 

 

 

Italienskt rajgräs

 

 

 

 

Kärrgröe

 

 

 

 

Renkavle

 

 

 

 

Råttsvingel

 

 

 

 

Sandlosta

 

 

 

 

Vitgröe

 

 

 

 

Åkerven

 

 

 

 

 

 

Svag effekt (<40%)

 

Måttlig effekt, (40-70%)

 

God effekt (70-90%)

 

Mycket god effekt (>90%)

Var observant på effekten mot baldersbrå, blåklint och vallmo. Groningsdjupet och ogräsens storlek påverkar effekten av Boxer + Diflufenikan kraftigt. Stora ogräs och som gror från ett stort djup är svåra att kontrollera vilket medför att effekterna mot dessa ogräs kan variera mellan fält och mellan år. 

*Registrerade varumärken:
Globachem nv: Diflanil 500 SC
ADAMA Registrations B.V.: Legacy 500 SC 

Resistensstrategi

Resistens betyder motståndskraft. Om en typ av ogräs utvecklat resistens betyder det att den utvecklat förmåga att överleva en bekämpning av en viss typ av bekämpningsmedel. Detta kommer sig av att några individer i en ogräspopulation från början varit mindre känsliga mot ogräsmedlet och därför ökat i antal och spridit sig. 

Risken att resistens uppstår är därför större om bekämpningsmedel som har samma verkningsmekanism används flera säsonger i följd. Att produkter har samma verkningsmekanism innebär att de på molekylnivå bekämpar ogräset på samma sätt. 

För att förebygga resistens bör du endast använda medel från samma resistensklass en gång per säsong. Boxer är ett medel som har en unik verkningsmekanism och ogräsen är därför mindre benägna att utveckla resistens mot Boxer än mot många andra produkter.

Vad är ogräsresistens?FAQ

Resistens betyder motståndskraft. Om en typ av ogräs utvecklat resistens betyder det att den utvecklat förmåga att överleva en bekämpning av en viss typ av bekämpningsmedel. Detta kommer sig av att några individer i en ogräspopulation från början varit mindre känsliga mot ogräsmedlet och därför ökat i antal och spridit sig. 

Risken att resistens uppstår är därför större om bekämpningsmedel som har samma verkningsmekanism används flera säsonger i följd. Att produkter har samma verkningsmekanism innebär att de på molekylnivå bekämpar ogräset på samma sätt. 

För att förebygga resistens bör du endast använda medel från samma resistensklass en gång per säsong. Boxer är ett medel som har en unik verkningsmekanism och ogräsen är därför mindre benägna att utveckla resistens mot Boxer än mot många andra produkter.

Hur passar Boxer in i en strategi som kan förebygga resistens?

Resistens mot ogräsmedel är ett problem som breder ut sig allt mer. I Sverige gäller problemet främst ogräs som renkavle, åkerven och våtarv men runtom i världen har cirka  250 arter utvecklat någon form av herbicidresistens. 

Boxer är den enda herbicid i stråsäd som innehåller Prosulfocarb och som påverkar lipidsyntesen, vilket gör att Boxer har ett verkningssätt som skiljer sig från andra produkter, som till exempel SU-medel som som har ett verkningssätt som är ALS-hämmande. 

Att använda Boxer är därför ett bra val ur resistenssynpunkt eftersom det bryter av en potentiell kedja av produkter med samma verkningsmekanism.

Tre anledningar till att Boxer är ett bra val i en resistensstrategi:

Boxer är ensam om sin verknings-mekanism och förebygger på så vis uppbyggnad av resistens
Efter behandling med Boxer på hösten går det att välja fritt bland vårens preparat för en kompletterande vårbehandling
Boxer bekämpar SU-resistent ogräs som renkavle, åkerven, rajgräs och våtarv

I Sverige är resistent renkavle ett växande problem, särskilt i nordvästra Sverige. Jordbruksverket rekommenderar därför att man växlar mellan olika herbicider.

Läs mer om Jordbruksverkets rekommendationer här

Vanliga frågor & svar om Boxer

Vilka villkor gäller för användning av Boxer från och med hösten 2022?

Boxer kommer från och med hösten 2022 att få ett nytt registreringsnummer, 5760 och med detta tillkommer nya villkor för användande vid spridning på hösten.

• Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
• Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03.
• Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning.
• Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.
• Kör långsamt, max 6-8 km/t
• Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 90 % ska användas Vid våranvändning av prosulfocarb skall avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 90 % ska användas.

Vad är Boxer?

Boxer är ett ogräsmedel, en herbicid, för spannmål och potatis som är både blad- och jordverkande. Den bästa effekten uppnås genom jordverkan, när Boxer verkar via jorden på groddar och frön. Boxer har särskilt god effekt på gräsogräs men även på vissa örtogräs.

Vilka ogräs har Boxer effekt på?

Boxer är ett kraftigt gräsogräsmedel som bekämpar besvärliga gräsogräs såsom åkerven, vitgröe, renkavle, rajgräs och kärrkavle. Att bekämpa gräsogräsen på hösten är ofta nödvändigt för att uppnå ett lyckas resultat i höstspannmålen. Boxer är även mycket effektiv mot våtarv och snärjmåra men har även effekt mot ett stort antal andra örtogräs. För behandling av örtogräs i spannmål är det oftast en bra ide att blanda Boxer med Diflanil® eller Legacy® för att få en bredare effekt.

När ska Boxer användas?

För bästa effekt ska Boxer finnas på plats redan då ogräsen börjar gro, eftersom produkten är jordverkande. Vänta inte med att behandla – du kan köra direkt efter sådd eller när de första raderna börjar synas. Efter en behandling med Boxer finns inga restriktioner för vilka grödor som kan sås året efter. Inga restriktioner finns heller för vilka ogräspreparat som kan användas på våren.

Vilka produkter ska Boxer blandas med?

Boxer har en god blandbarhet och används ofta i kombination med andra herbicider. Vi har inte stött på några blandningar som orsakat problem.

I höstspannmål blandas Boxer vanligtvis med Diflanil® eller Legacy ® för att bekämpa de vanligaste örtogräsen. Kombinationen av Boxer och Diflanil® eller Legacy® är flexibel och kan användas direkt efter sådd men är mest effektiv mot små ogräs. Vid senare behandling, efter 1,5-bladsstadiet, kan man även blanda Boxer med bladverkande produkter, som till exempel Lexus 50 WG ®.

Hur snabbt är Boxer regnfast?

Regnfasthet är inte aktuellt för Boxer då det framförallt är en jordherbicid och endast en begränsad mängd tas upp via bladen.

Användning av våra produkter lille banner

Sprutteknik med jordherbicider

Så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

Här hittar du goda råd om säker hantering av växtskyddsmedel

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

Optimerad spruttekning. Om du använder jordverkande ogräsmedel, som till exempel prosulfokarb eller klomazon, är det viktigt att förebygga vindavdrift och avdunstning

Ladda ner infografik

Tre steg för optimerad sprutteknik

Boxer banner

Boxer produktsida

Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg, rågvete, höstkorn, potatis och gräs för utsäde...