banner

AXIAL 50 EC – kraftfull mot flyghavre

AXIAL 50 EC erbjuder en ny nivå av flyghavrekontroll. Plantor som efter bekämpning växer om och skjuter nya skott är nu ett minne blott. Produktens effektiva och starkt systemiska verkan ger effektiv avdödning av hela ogräsplantan, inklusive rötter och sidoskott

AXIAL 50 EC har en bred registrering som ger möjlighet till både tidig och sen behandling under grödans utveckling. Produktens flytande formulering kräver inga extra tillsatsmedel såsom oljor eller vätmedel, vilket gör arbetet med att fylla sprutan enklare, snabbare och säkrare. 

Bred och pålitlig effekt

Utöver den goda effekten mot flyghavre är AXIAL 50 EC ett bra val för bekämpning av ett flertal gräsogräsarter. AXIAL 50 EC har en bred registrering och det är tillåtet att använda herbiciden fram till stadie 39 i grödans utveckling. 

Den pålitliga effekten och breda registreringen, i kombination med en för sin produkttyp unika blandbarhet med andra växtskyddsmedel, gör ogräsbekämpning med AXIAL 50 EC enkel, pålitlig och effektiv.  

Fakta om AXIAL 50 EC

Aktiv substanserPinoxaden
Koncentration50 g/l
GrödorHöstkorn, Vårkorn, Höstvete, Vårvete, Råg, Rågvete
TidpunktDC 22-39
Maxdos (l/ha)1,2 l/ha (1,1 l/ha om behandling varje år)
ResistensgruppHRAC grupp 1
FormuleringEC
Antal behandlingar1 behandling per gröda
OgräsFlyghavre, åkerven, renkavle, kärrgröe, hönshirs, mfl

AXIAL 50 EC innehåller pinoxaden

AXIAL 50 EC är ett flytande emulgerbart koncentrat som innehåller 50 g/l av den aktiva substansen pinoxaden. Produkten hämmar biosyntesen av fettsyror genom inhibering av enzymet Acetyl CoA Carboxylase (ACCase) hos mottagliga gräsarter.  

Effekt strax efter behandling

Plantans upptag av pinoxaden sker uteslutande genom dess gröna delar. Därefter transporteras substansen till plantans tillväxtpunkt. Behandlade ogräsplantor slutar växa strax efter behandling, och bladen ändrar färg till röd-rosa. Efter cirka 20 dagar börjar strå- och bladbaser att ruttna och lossnar lätt från bladslidan.  

Effekt på viktiga gräsogräs

Gräsogräs0,8 l/ha AXIAL 50 EC1,1 l/ha AXIAL 50 EC
Flyghavre⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Hönshirs⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Åkerven⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤ 
Kärrgröe⬤ ⬤ (⬤)⬤ ⬤ ⬤
Engelsk & Italiensk Rajgräs⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ 
Renkavle⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Effekter; ⬤ ⬤ ⬤  90-100%, ⬤ ⬤  70-90%, ⬤  40-70% (Källa: Kemisk Ogräsbekämpning, Jordbruksverket)

Frågor och svar om AXIAL 50 EC

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi

Ogräs med Erik

Ogräs med Erik

Vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!

Ogräsmedel

Känn ditt ogräs

Det vanligaste gräsogräset och hur man bekämpar det

Uppgradera din ogrässtrategi med Avoxa

Uppgradera din ogrässtrategi med AVOXA

Unik produkt för kraftfull ogräsbekämpning - enkel att använda