AVOXA – kraftfullt mot de viktigaste gräsogräsen

AVOXA är en systemiskt verkande herbicid för bekämpning av gräs- och örtogräs i höstvete, vårvete, råg och rågvete. AVOXA är ett kraftfullt ogräsmedel för vårbehandling som passar både för lerjordar med renkavle som mulljordar med flyghavre eller i fält med åkerven, kvickrot eller en rad andra gräsogräs enskilt eller i kombination.

AVOXA är dessutom praktisk att använda och har en effekt du kan lita på även under varierande förhållande.

Se hur AVOXA används i bekämpning av sandlosta

I denna video har samma dos AVOXA, vid fyra olika behandlingstidpunkter, använts vid bekämpning av problemogräset sandlosta

Fakta om AVOXA

Aktiva substanser
33,3 g/l pinoxaden
8,3 g/l pyroxsulam
Formulering
EC
Grödor
Höstvete, Vårvete, Råg, Rågvete
Maxdos
1,65 l/ha
Rekommendationer
1,35 l/ha för bekämpning av Flyghavre, Kvickrot, Åkerven och annuella örtogräs 
1,65 l/ha för  bekämpning av Losta, Rajgräs, Renkavle och annuella örtogräs
Antal behandlingar
1 behandling per gröda och år
Tankblandning
AVOXA kan tankblandas med ett flertal andra örtogräsmedel

AVOXA och örtogräs

AVOXA har bred och kraftfull effekt mot de flesta av de vanligaste örtogräsen.

Vid dosen 1.65 l/ha har AVOXA: 

  • Mycket god effekt (90-100 %) mot baldersbrå, förgätmigej, lomme, penningört, pilört, plister, raps, snärjmåra, trampört, veronika, våtarv, åkerbinda 

  • God effekt (70-90 %) mot dån och viol. Vid stora problem med blåklint och vallmo behöver AVOXA kompletteras med en produkt med bättre effekt mot dessa ogräs.

Ogräsmedel

Känn ditt ogräs

Det vanligaste gräsogräset och hur man bekämpar det

Försöksresultat

Ett försök från Klagstrop 2023 visar att den bästa strategin mot renkavle inkluderar Avoxa. Försök med höstvete, sprutas vid tillväxtstart på våren.
Renkavle

Ett försök från Klagstrop 2023 visar att den bästa strategin mot renkavle inkluderar AVOXA. Försök med höstvete, sprutas vid tillväxtstart på våren.
 

Försök från Örebro 2022 i höstvete visar att en strategi med Avoxa har den bästa effekten mot sandlosta
Renkavle

Försök från Örebro 2022 i höstvete visar att en strategi med AVOXA har den bästa effekten mot sandlosta

Försök från 2023 i Kristianstad visar att Avoxa har starkast effekt mot ALS-resistenta åkervensorter.
Åkerven

Försök från 2023 i Kristianstad visar att AVOXA har starkast effekt mot ALS-resistenta åkervensorter.

chevron_left
chevron_right

Effekt på viktiga gräsogräs

Gräsogräs
1,65 l/ha AVOXA
1,35 l/ha AVOXA
Åkerven
⬤ ⬤ ⬤
⬤ ⬤ ⬤
Kvickrot
⬤ ⬤ ⬤
⬤ ⬤ ⬤
Renkavle
⬤ ⬤ ⬤
⬤ ⬤ 
Flyghavre
⬤ ⬤ ⬤
⬤ ⬤ ⬤
Losta
⬤ ⬤ ⬤
⬤ ⬤ 
Rajgräs
⬤ ⬤ ⬤
⬤ ⬤ ⬤
Vitgröe
⬤ ⬤ 
⬤ ⬤ 
Hönshirs
⬤ ⬤ ⬤
⬤ ⬤ ⬤

Effekter; ⬤ ⬤ ⬤  90-100%, ⬤ ⬤  70-90%, ⬤  40-70%  (Källa: Kemisk Ogräsbekämpning, Jordbruksverket)

AVOXA och resistens

För att fördröja utvecklingen av resistens är det viktigt att se över sin ogrässtrategi. Att blanda och växla mellan olika produkter med olika verkningsmekanism är ett sätt att fördröja resistensutvecklingen.

AVOXA innehåller två aktiva substanser med hög och överlappande effekt mot ett flertal gräsogräs. De aktiva substanserna har olika verkningssätt och AVOXA förebygger därför risken för resistens hos gräsogräs, i jämförelse med om någon av de aktiva substanserna använts ensamt. Med AVOXA får du en hög effekt som varar längre.

Endast en av de aktiva substanserna i AVOXA har effekt mot örtogräs (pyroxsulam). Användning av AVOXA ger därför liknande risk för resistensutveckling hos örtogräs som andra produkter ur HRAC grupp B.

Frågor och svar om AVOXA

Tustrups Gård

Ogräs ska inte stoppa en hög skörd

En serie om en effektiv ogrässtrategi - från planering till skörd

Ogräs med Erik

Ogräs med Erik

Vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!

Ogräsmedel

Känn ditt ogräs

Det vanligaste gräsogräset och hur man bekämpar det

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi