Uppgradera din ogrässtrategi med AVOXA

Avoxa ogräsmiddel

Visste du att bara 15 plantor åkerven eller 5 plantor av flyghavre per kvadratmeter kan minska din skörd med 5%?

Gräsogräs innebär inte bara mycket arbete, de konkurrerar också med din gröda om vatten och näring. För att hålla ogräsbetsånden nere är det viktigt att hålla ogrässtrategin uppdaterad. Med AVOXA finns ett nytt kraftfullt ogräsmedel för  vårbehandling som passar både för lerjordar med renkavle som mulljordar med flyghavre. AVOXA är dessutom praktisk att använda och stabil även under varierande förhållanden.

Avoxa
  Kraftfull ogräsbekämpning

I AVOXA finns två aktiva substanser (pinoxaden och pyroxsulam) som tillsammans ger komplett och kraftfull effekt på alla de viktigaste gräsogräsen och även många örtogräs. Bland annat har avoxa mycket god effekt på åkerven och renkavle, marknadsledande effekt på kvickrot och ser till att det inte blir några förkrympta flyghavreplantor kvar efter behandling.

Avoxa
 Ett praktiskt alternativ

I många fall innebär en ogräsbehandling att man själv måste blanda en fast eller flytande produkt med olika tillsatser. Med AVOXA finns allt i samma förpackning som en flytande formulering. eftersom det inte finns några restriktioner för vilken gröda som får sås efter behandling med AVOXA kan du planera fritt för efterföljande gröda.

Avoxa
 Pålitlig i alla lägen 

För att undersöka vilka förutsättningar som krävs för en god effekt har avoxa testats i olika förhållanden. Testerna visar att formuleringen har en stabil effekt vid varierande temperaturer (från 2 grader) och vid olika luftfuktighet. produkten tas upp via bladen och är regnfast efter en timme.

Blandningstabell Avoxa

Ladda ner BLANDNINGSTABELL AVOXA (PDF) här

 
Produktdetaljer AVOXA
Aktiva substanser
33,3 g/l pinoxaden
8,3 g/l pyroxsulam
Formulering
EC
Grödor
Höstvete, Vårvete, Råg, Rågvete
Maxdos
1,65 l/ha
Rekommendationer
1,35 l/ha för bekämpning av Flyghavre, Kvickrot, Åkerven och annuella örtogräs 1,65 l/ha för  bekämpning av Losta, Rajgräs, Renkavle och annuella örtogräs
Antal behandlingar
1 behandling per gröda och år
Tankblandning
Avoxa kan tankblandas med ett flertal andra örtogräsmedel

 

Ogräs med Erik

Ogräs med Erik

Vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!

Varför AVOXA? 

Avoxa
 En kraftfull bekämpning av ogräs som bland annat flyghavre, renkavle, kvickrot och åkerven. 

Avoxa
 Bred effekt mot både gräsogräs och örtogräs i samma produkt. 

Avoxa
 En produkt som är enkel att använda. Detta då substansen pinoxaden har användarvänliga formuleringar, som inte kräver extra tillsatsmedel. Detta underlättar därmed arbetet vid påfyllningen av sprutan. 

Avoxa
 Effektiv bekämpning, då du med AVOXA får en produkt som kan bekämpa gräs- och örtogräs under fler förhållanden än andra produkter, såsom ändringar i temperatur eller väder. 

Avoxa
 En produkt som tillåter flexibel växtföljd, utan restriktioner på följande grödor. Med AVOXA kan du enkelt odla vilken gröda som helst i önskad ordning. 

Effekt på viktiga gräsogräs

Gräsogräs
1,65 l/ha AVOXA
1,35 l/ha AVOXA
Åkerven
⬤ ⬤ ⬤
⬤ ⬤ ⬤
Kvickrot
⬤ ⬤ ⬤
⬤ ⬤ ⬤
Renkavle
⬤ ⬤ ⬤
⬤ ⬤ 
Flyghavre
⬤ ⬤ ⬤
⬤ ⬤ ⬤
Losta
⬤ ⬤ ⬤
⬤ ⬤ 
Rajgräs
⬤ ⬤ ⬤
⬤ ⬤ ⬤
Vitgröe
⬤ ⬤ 
⬤ ⬤ 
Hönshirs
⬤ ⬤ ⬤
⬤ ⬤ ⬤

Effekter; ⬤ ⬤ ⬤  90-100%, ⬤ ⬤  70-90%, ⬤  40-70%  (Källa: Kemisk Ogräsbekämpning, Jordbruksverket)

Hur är det då med örtogräsen?

AVOXA har också bred och kraftfull effekt mot de flesta av de vanligaste örtogräsen.

Vid dosen 1.65 l/ha har AVOXA mycket god effekt

(90-100%) mot: baldersbrå, förgätmigej, lomme, penningört, pilört, plister, raps, snärjmåra, trampört, veronika, våtarv, åkerbinda och god effekt (70-90%) mot dån och viol. Vid stora problem med blåklint och vallmo behöver AVOXA kompletteras med en produkt med bättre effekt mot dessa ogräs.

Vad händer under bekämpningen? 

Pinoxaden påverkar enzymet Acetyl CoA Carboxylase (ACCase), som i sin tur förhindrar syntesen av fettsyror – en vital process vid syntesen av cellmembran. Plantans upptag av pinoxaden sker till större del genom dess gröna delar. Därefter transporteras substansen aktivt till plantans tillväxtpunkt. Behandlade ogräsplantor slutar växa strax efter behandling, och bladen ändrar färg till röd-rosa. Efter cirka 20 dagar börjar strå och bladbaser att ruttna och lossnar lätt från bladslidan.  

Pyroxsulam representerar klassen triaxolopyrimidine-sulfonamider av ALS-inhibitorer. ALS-inhibitorer förhindrar Amino-Lactate-Syntesen, vilket leder till blockering av produktionen av grenade aminosyror. Detta orsakar i sin tur plantans död. Pyroxsulam tas upp av plantans gröna delar och transporteras därefter till dess tillväxtpunkter. Ogräsplantan slutar växa strax efter behandling och efter ca 7–10 dagar gulnar den med start i tillväxtpunkterna. Ytterligare 7–10 dagar senare börjar plantan ruttna.  

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi

AVOXA och resistens

För att fördröja utvecklingen av resistens är det viktigt att se över sin ogrässtrategi. Att blanda och växla mellan olika produkter med olika verkningsmekanism är ett sätt att fördröja resistensutvecklingen.

Avoxa
 Avoxa innehåller två aktiva substanser med hög och överlappande effekt mot ett flertal gräsogräs. De aktiva substanserna har olika verkningssätt och AVOXA förebygger därför risken för resistens hos gräsogräs, i jämförelse med om någon av de aktiva substanserna använts ensamt.

Avoxa
 Endast en av de aktiva substanserna i AVOXA har effekt mot örtogräs (pyroxsulam). Användning av Avoxa ger därför liknande risk för resistensutveckling hos örtogräs som andra produkter ur HRAC grupp B.

Axial 50 EC

Unik och pålitlig flyghavrebekämpning

AXIAL 50 EC - en ny nivå av effektiv flyghavrekontroll för svenska lantbrukare

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi

Tustrups Gård

Ogräs ska inte stoppa en hög skörd

En serie om en effektiv ogrässtrategi - från planering till skörd

Ogräs med Erik

Ogräs med Erik

Vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!