banner

AXIAL One – effektivt mot både gräsogräs och örtogräs

I många fält är det just en kombination av gräs- och örtogräs som är problemet. AXIAL One kombinerar den välkända gräsogräseffekten hos AXIAL 50 EC med en bred örtogräseffekt. AXIAL One är därmed ett enkelt alternativ till AXIAL 50 EC vid tidiga behandlingar i vårsäd mot flyghavre, eller som komplement till höstbehandlingen vid bekämpning av åkerven och kärrgröe.

AXIAL One har två tydliga fördelar:

Axial one ikon

Perfekt komplement till en höstbehandling med Boxer + DFF

En väl genomförd höstbehandling i höstsäd lämnar ofta inte så mycket ogräs kvar, men de som blir kvar måste likväl bekämpas på våren. Inte sällan är det en kombination av enstaka blåklint, baldersbrå, snärjmåra och åkerven som behöver tas omhand på våren i dessa fält - just de ogräsen som AXIAL One är specialist på! AXIAL One utgör därför den skräddarsydda lösningen för en enkel uppföljande behandling i höstsäd som höstbehandlats.

Axial one ikon

Kan tankblandas med tillväxtreglerande medel (PGR)

En unik fördel med AXIAL One är att den, trots att den är en gräsogräsherbicid, kan tankblandas med tillväxtreglerande medel oavsett dos och grödans utvecklingsstadium på våren.

Demoförsök med AXIAL 50 EC i vall

Pinoxaden, den aktiva substansen som återfinns i både AXIAL 50 EC och AXIAL One, har välkänd hög effekt mot många besvärliga gräsogräs såsom flyghavre och åkerven och florasulam. Men hur väl kan den kontrollera de odlade vallgräsarterna, när de uppkommer som ogräs t.ex. i en växtföljd med slåttervall eller frövall?

I denna del av Ogräs med Erik får du ta del av ett demoförsök som Syngenta lagt ut. Här studeras effekten av AXIAL 50 EC på sex olika vallgräsarter. 

Fakta om AXIAL One

Aktiva substanser
45 g/l pinoxaden
5 g/l Florasulam 
Grödor
Höstkorn, Vårkorn, Höstvete, Vårvete, Råg, Rågvete
Tidpunkt (endast vårbehandling)
Höstvete, höstkorn, råg, rågvete: DC 22-32 
Vårvete: DC 22-31 
Vårkorn: DC 22-31
Maxdos
0,85 l/ha
Resistensgrupp
A+B
Formulering
EC
Antal behandlingar
1 behandling per gröda
Ogräs
Flyghavre, åkerven, renkavle, kärrgröe, hönshirs, mfl + örtogräs

Bred effekt

AXIAL One innehåller 45 g/l pinoxaden, som ger produkten dess effekt mot gräsogräs. Produkten innehåller också 5 g/l florasulam, vilket ger produkten en bred örtogräseffekt. 

Effekt på viktiga gräsogräs och örtogräss

Effekt på viktiga gräsogräs

Örtogrässeffekt höstsäd

Örtogräseffekt vårsäd

Gräsogräs0,7 l/ha AXIAL ONE0,85 l/ha AXIAL ONE
Baldersbrå⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Dån
Förgätmigej⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Gullkrage⬤ 
Jordrök(⬤)
Lomme⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Näva-arter⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Penningört⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Pilört⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Plister-arter - - 
Snärjmåra⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Svinmålla⬤ ⬤ 
Tistel⬤ (⬤)⬤ ⬤ 
Trampört
Veronica-arter
Viol-arter
Våtarv⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Åkerbinda⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Åkersenap⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Åkerspärgel

Effekter; ⬤ ⬤ ⬤  90-100%, ⬤ ⬤  70-90%, ⬤  40-70%, - 0-40%  (Källa: Kemisk Ogräsbekämpning, Jordbruksverket)

Frågor och svar om AXIAL One

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi

Ogräs med Erik

Ogräs med Erik

Vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!

Ogräs assist

Gör ett ogrästest

Få rekommendationer och dos för ditt fält

Herbicisresistens

Vad är herbicidresistens?

Här hittar du info om ogräsresistens och välja rätt strategi