AXIAL One – effektiv mot både gräsogräs och örtogräs

Vad är AXIAL One?

Lantbrukare som har problem med gräsogräs har också problem med örtogräs. Därför är AXIAL One ett bra komplement till en höstbehandling om det finns problem med exempelvis åkervenflyghavre och kärrgröe.

AXIAL One kombinerar gräsogräseffekten hos AXIAL 50 EC med en bred örtogräseffekt. Produkten har två tydliga användningsområden:

1. Lägre dos och kortare behandlingsintervall

Som ett alternativ till AXIAL 50 EC vid tidiga behandlingar i vårsäd. AXIAL One har en lägre dos och kortare behandlingsintervall jämfört med AXIAL 50 EC.

2. Kan tankblandas med tillväxtregleringsmedel

För uppföljande behandling mot åkerven, flyghavre och flera andra gräsogräs samt örtogräs efter höstbehandling med BOXER. En unik fördel med AXIAL One är att den kan tankblandas med tillväxtregleringsmedel oavsett grödans utvecklingsstadium.

AXIAL One innehåller 45 g/l Pinoxaden, som är ny aktiv substans mot gräsogräs på den svenska marknaden. Produkten innehåller också 5 g/l florasulam, vilket ger produkten en bred effekt mot örtogräs. 

Klokt använd blir AXIAL One en del av en antiresistensstrategi, där du kan få en mer uthållig strategi än tidigare.

AXIAL ONE Blandningstabell

Ladda ner BLANDNINGSTABELL AXIAL One

Produktdetaljer AXIAL ONE

Aktiv substanser

Pinoxaden 45 g/l och Florasulam 5 g/l

Grödor

Höstkorn, Vårkorn, Höstvete, Vårvete, Råg, Rågvete

Tidpunkt (endast vårbehandling)

Höstvete, höstkorn, råg, rågvete: DC 22-32
Vårvete: DC 22-29
Vårkorn: DC 22-31

Maxdos

0,85 l/ha

Resistensgrupp

A+B

Formulering

EC

Antal behandlingar

1 behandling per gröda

Ogräs

Flyghavre, åkerven, renkavle, kärrgröe, hönshirs, mfl + örtogräs

Varför AXIAL One?

Axial one ikon
Marknadens enda bredverkande gräs- och örtogräsprodukt vars gräsogräseffekt inte härstammar från verkningsmekanismen ALS-hämmare.

Axial one ikon
Ingen risk för skador i höstraps som sås hösten efter behandling.

Axial one ikon
Färdigformulerad produkt ger enkel användning. Inga vätmedel eller oljor behövs.

Axial one ikon
AXIAL One kan tankblandas med tillväxtregleringsmedel oavsett utvecklingsstadium.

Axial one ikon
Möjliggör en strategi som minskar risken för resistens jämfört med ensidig användning av preparat med verkningssättet ALS-hämning (HRAC B).

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi

 
 
 
Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi

Ogräs med Erik

Ogräs med Erik

Vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!

Ogräs assist

Gör ett ogrästest

Få rekommendationer och dos för ditt fält

Frågor och svar ikon

Frågor och svar om ogräsresistens

Här hittar du frågor och svar om hur du ska undvika resistens