Quantis logobanner

Försök och resultat med QUANTIS

Följ med ut på fältet och lär dig mer

Philip Schmidt från Schmidt I/S vid Grenå och Mogens från Syngenta under årets test av den nya biostimulanten QUANTIS.

Vi lär oss hela tiden mer om hur den optimala behandlingen ska se ut. Därför är det extra viktigt att vi är ute hos er lantbrukare och gör verkliga försök samt får er feedback. 

Längre ner på sidan hittar du en graf med resultat från Philip Schmidts marker i Grenå. 

QUANTIS Resultat 2022

QUANTIS biostimulant
Undersökning i växthus om effekten av behandling med QUANTIS vid början av knölbildningen.

För att undersöka effekten av Quantis vid början av knölbildningen genomfördes ett försök i växthus. Det ingick 60 krukor för varje behandling.

Vid utvärderingen av försöken mättes antalet knölar, antalet knölanläggningar och rotutvecklingen.

QUANTIS biostimulant
Undersökning i växthus om effekten av behandling med QUANTIS vid början av knölbildningen.

Resultaten visade ett bättre utvecklat rotsystem där QUANTIS användes, och som redovisas nedan, ett större antal knölar.

Kartoffelmark
År 2022 genomfördes ett antal markförsök i DK och SE där skördar med och utan två behandlingar med QUANTIS kunde jämföras.
Quantis avkastning tons/ha
År 2022 genomfördes ett antal markförsök i DK och SE där skördar med och utan två behandlingar med QUANTIS kunde jämföras.

I de 11 fälten med värmestress (definierat som en period på minst tre dagar med mer än 25 ºC) uppskattades den genomsnittliga skördökningen vara 1,7 ton/ha.

chevron_left
chevron_right

Resultat 2020 och 2021

I de nordiska länderna har vi testat QUANTIS under 2020 och 2021 med stort fokus på potatis. 

Försöken har varit uppbyggda på olika sätt (storskaliga, små blockförsök, tidpunkt för behandling, full och reducerad bevattning), för att hitta den användning av QUANTIS som ger det mest stabila resultatet mätt i avkastning. I några försök har det också varit möjligt att mäta stärkelseinnehållI sammanställningen av försöksresultat är det bästa resultatet uppnåt vid 1-2 behandlingar med QUANTIS i BBCH20-40, det vill säga vid begynnande knölbildning och med ett behandlingsintervall på 14 dagar. 

Baserat på 29 försök, där ingen behandling (Untreated) jämförts med behandling med QUANTIS (+Quantis) vid begynnande knölbildning, har den genomsnittliga avkastningen ökat med 1,3 ton/ha, vilket motsvarar en ökning med 2,9% och ett ökat stärkelseinnehåll med 0,2%.

Okad avkastning i ton med Quantis i Danmark
Resultat från Danmark

Försöken från Danmark visar en genomsnittligt ökad avkastning med 2 ton/ha, vilket motsvarar 3,8% vid 1-2 behandlingar i växtstadie BBCH20-40, det vill säga vid begynnande knölbildning.

Dessutom har det uppmätts en ökning i stärkelseavkastningen med 0,3%

Okad avkastning i procent med Quantis i Danmark
Resultat från Danmark

Försöken från Danmark visar en genomsnittligt ökad avkastning med 2 ton/ha, vilket motsvarar 3,8% vid 1-2 behandlingar i växtstadie BBCH20-40, det vill säga vid begynnande knölbildning.

Dessutom har det uppmätts en ökning i stärkelseavkastningen med 0,3%

Quantis avkastning i Grenå
Storskaliga försök med mätning av avkastning med potatisupptagare - I alla försök har det använts 3 behandlingar av QUANTIS. Grenå (DK)
  1. Behandling : BBCH 20: 10 cm höga plantor
  2. Behandling: BBCH 20 : Begynnande knölbildning
  3. Behandling: +14 dagar

Det visar bra resultat med varierande ökningar av avkastningen på mellan 0,4-9,9%. 

Quantis avkastning i Herning
Storskaliga försök med mätning av avkastning med potatisupptagare - I alla försök har det använts 3 behandlingar av QUANTIS. Herning (DK)
  1. Behandling : BBCH 20: 10 cm höga plantor
  2. Behandling: BBCH 20 : Begynnande knölbildning
  3. Behandling: +14 dagar

Det visar bra resultat med varierande ökningar av avkastningen på mellan 0,4-9,9%. 

chevron_left
chevron_right

Överensstämmer teorin och resultaten?

Slutsatsen är att det kan svaras ja på den frågan, det finns ett samband mellan teori och försöksresultat från både växthus och praktisk användning.

Användning av QUANTIS har visat en ökad stresstolerans vid värme och vattenbrist. Det bästa resultatet uppnås när QUANTIS används när plantan är som mest sårbar, det vill säga vid begynnande knölbildning (BBCH20-40). 

Potatis från begynnande krok- eller knölbildning

Vid begynnande knölbildning går plantan från att producera stammar och blad till att skicka de producerade kolhydraterna under jorden. Det är väl beskrivet i litteraturen att det är en mycket sårbar period under potatatisplantans tillväxt.

Vid temperatur över den optimala (22-24 ºC) och/eller vid vattenbrist går fotosyntesaktiviteten ner, och detsamma gör produktionen av kolhydrater. Utvecklingen av knölarnas tillväxt hämmas och antalet reduceras, vilket det inte kan kompenseras för vid en senare tidspunkt i plantans utveckling. 

Bevis för underliggande effekter av QUANTIS kräver närmare studier i växthus och laboratorium. 

QUANTIS - effekt vid värmestress

Under sommaren 2021 utfördes en rad försök vid University of Nottingham som visar en ökad tolerans mot värmestress efter användning av QUANTIS. Bland annat uppmättes en ökad fotosyntesaktivitet och en ökad avkastning, jämfört med plantor som inte behandlats. 

I videon talar Andy Cunningham, Field Technical Manager från Syngenta UK, med professor Rumiana Ray från Nottingham University om den bakomliggande teorin och resultaten av försöken.   

​​​​​​​Sammenfattning av verkansmekanismer

QUANTIS förbättrar plantans förmåga att reagera på stress: QUANTIS hjälper plantan med att upprätthålla saftspänningen samt neutralisera skadliga radikaler, vilket hjälper plantan med att hålla fotosyntesen igång och därmed möjligheterna till ökad avkastning.

Förbättrar plantans naturliga förmåga till att reagera på stress

Utländska försök med QUANTIS

Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat

QUANTIS biostimulant

QUANTIS

Hjälper grödan hantera stress från värme för att bibehålla skördenivån

Mer om biologiska medel

Biologiska medel

Hållbara lösningar med biologiska medel