Quantis logobanner

Försök och resultat med QUANTIS

Potatis nyhetsbrev

Vill du veta mer om potatis och odling?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev "Jordnära" och få de senaste nyheterna i din inkorg.

Försöksresultaten från 2023 med den biologiska produkten QUANTIS har kommit. Här går vi igenom de nyaste försöken och resultaten samt tidigare försök med den biologiska produkten, som vi har testat sedan 2020. Du hittar de senaste årens resultat längre ner på sidan.

Under 2023 genomfördes fyra storskaliga försök, samt ett plotförsök, med QUANTIS på olika platser i både Danmark och Sverige. Försöken visar en genomsnittlig ökning av både avkastningen och stärkelseinnehållet vid rekommenderad behandling med QUANTIS. 

Behandlingen är utförd med 2 l QUANTIS per hektar vid begynnande knölbildning och eventuell uppföljande behandling före värmestress. 

Genomsnittet av försöken visar en ökad avkastning på 1,8 ton per hektar och + 300 kg stärkelse per hektar. 

På graferna ser du skillnaden i avkastning och stärkelseinnehåll vid rekommenderad användning av QUANTIS, jämfört med fält som inte behandlats med QUANTIS. 

QUANTIS - Skörd och stärkelse

Bevisad effekt

Potatisen använder sin energi olika under olika delar av säsongen – där vissa delar är mer kritiska för avkastningspotentialen än andra. Vid begynnande knölbildning går plantan från att använda sin energi till att producera stjälkar och blad, till att skicka de kolhydrater som plantan producerar under jord för att producera avkastning. Det är väl dokumenterat i litteraturen att detta är en mycket sårbar period under potatisplantans tillväxtfas, när den är sårbar mot stress från externa faktorer som till exempel höga temperaturer. 

 

Stressfaktorer och potatisplantans sårbarhet

Potatisplantan är till exempel sårbar när temperaturen når 20-25 grader, eller när plantan lider av vattenbrist. Vid båda tillfällena avstannar fotosyntesaktiviteten och därmed också produktionen av avkastning. Om plantan inte är motståndskraftig mot stress i dessa situationer hämmas knöbildningen och antalet knölar, och storleken på dem, minskar i slutändan. 

 

QUANTIS biostimulant

QUANTIS

Hjälper grödan hantera stress från värme för att bibehålla skördenivån

Kritisk period för knölbildning

Den här tiden, då grödan blir bromsad när den håller på att bilda knölar, går det inte att kompensera för vid en senare tidspunkt under plantans utveckling. Därför är det avgörande att grödan, så långt som möjligt in i säsongen, lägger energin på tillväxt.  

 

Effektiviteten hos QUANTIS och forskningsresultat

Effekten av QUANTIS har undersökts grundligt i både växthus och laboratorium. Vid försök genomförda av University of Nottingham, under sommaren 2021, har QUANTIS visat sig hjälpa grödan med att upprätthålla tillväxten under värmestress. 

Forskarna uppmätte bland annat ökad fotosyntesaktivitet och avkastning jämfört med potatisplantor som inte behandlats med QUANTIS. 

Resultaten visar en signifikant högre knölvikt (4%) och en större andel knölar med en storlek över 40 mm efter behandling med QUANTIS.* 


 

QUANTIS - effekt vid värmestress

Under sommaren 2021 utfördes en rad försök vid University of Nottingham som visar en ökad tolerans mot värmestress efter användning av QUANTIS. Bland annat uppmättes en ökad fotosyntesaktivitet och en ökad avkastning, jämfört med plantor som inte behandlats. 

I videon talar Andy Cunningham, Field Technical Manager från Syngenta UK, med professor Rumiana Ray från Nottingham University om den bakomliggande teorin och resultaten av försöken.   

Hur påverkas grödan av QUANTIS

​​​​​​​Sammenfattning av verkansmekanismer

Konfigureringsalternativ Öppen

QUANTIS förbättrar plantans förmåga att reagera på stress: QUANTIS hjälper plantan med att upprätthålla saftspänningen samt neutralisera skadliga radikaler, vilket hjälper plantan med att hålla fotosyntesen igång och därmed möjligheterna till ökad avkastning.

Meravkastning jämfört med obehandlad - QUANTIS

Att tillsätta QUANTIS vid knölbildning ger positiv avkastning

När det gäller att skydda plantan mot stress vid knölbildning tyder det också på att teorin bakom den biologiska produkten QUANTIS stämmer. I totalt 16 försök som genomfördes under perioden 2022-2023, varav 14 var storskaliga försök, där det behandlats med QUANTIS vid begynnande knölbildning och före värmestress har potatisplantorna gett en meravkastning på i genomsnitt 1,8 ton per hektar. 

Grafen visar genomsnittlig meravkastning för alla 16 försök genomförda under 2022-2023. Det blev behandlat med 2 l QUANTIS per hektar vid knölbildning och före värmestress. 

I genomsnitt visade sig QUANTIS ge en meravkastning på 1,8 ton per hektar. Enskilda försök visade sig dock ge en meravkastning på upp emot 5 ton per hektar. 

QUANTIS biostimulant

Positiv effekt på antalet knölar

Att växtligheten i en planta stannar upp på grund av stress har inte bara betydelse för knölarnas storlek, utan också för antalet knölar som bildas. För att undersöka effekten av QUANTIS vid begynnande knölbildning genomfördes under 2022 ett försök i växthus. Detta omfattade 60 krukor för varje behandling och i slutet av försöket registrerades antal knölar och rotutvecklingen. 

Resultaten visade en bättre rotutveckling där QUANTIS använts, och som syns på grafen – ett i genomsnitt större antal knölar. 

Följ med ut på fältet och lär dig mer

Se videon från 2022 när Mogens från Syngenta var ute i fält med Philip Schmidt från Schmidt I/S, nära Grenå, för att titta på årets test av den biologiska produkten QUANTIS. 

Vi tycker att det är väldigt kul och inspirerande att få vara med er lantbrukare ute i fält, där vi får möjlighet att genomföra experiment och skaffa oss värdefulla erfarenheter med er hjälp och er feedback.

I videon får du veta mer om upplägget av det storskaliga försöket på Philip Schmidts fält 2022.

Resultaten från försöken på Philip Schmidts fält hittar du under avsnittet resultat 2020-2021 nedan.

Tidigare försök och resultat med QUANTIS

QUANTIS försök 2022

Resultat 2020 och 2021

I de nordiska länderna har vi testat QUANTIS under 2020 och 2021 med stort fokus på potatis. 

Försöken har varit uppbyggda på olika sätt (storskaliga, små blockförsök, tidpunkt för behandling, full och reducerad bevattning), för att hitta den användning av QUANTIS som ger det mest stabila resultatet mätt i avkastning. I några försök har det också varit möjligt att mäta stärkelseinnehållI sammanställningen av försöksresultat är det bästa resultatet uppnåt vid 1-2 behandlingar med QUANTIS i BBCH20-40, det vill säga vid begynnande knölbildning och med ett behandlingsintervall på 14 dagar. 

Baserat på 29 försök, där ingen behandling (Untreated) jämförts med behandling med QUANTIS (+Quantis) vid begynnande knölbildning, har den genomsnittliga avkastningen ökat med 1,3 ton/ha, vilket motsvarar en ökning med 2,9% och ett ökat stärkelseinnehåll med 0,2%.

Utländska försök med QUANTIS

Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat

QUANTIS biostimulant

QUANTIS

Hjälper grödan hantera stress från värme för att bibehålla skördenivån

Mer om biologiska medel

Biologiska medel

Hållbara lösningar med biologiska medel