Försök och resultat med QUANTIS | Syngenta

You are here

Försök och resultat med QUANTIS

Hör vår tekniska expert Morten Lind prata om forsökene vi gör med biostimulanter.

Du kan titta på fler videor på vår Youtube-kanal, och om du prenumererar på vår kanal blir du den första som får besked när vi laddar upp nya videor.

I ett blockförsök där konstbevattningen uteblev hälften av gångerna var tendensen att behandling med QUANTIS ökade avkastningen av potatis.

Avkastning

 

 

 

 

 

 

 

Konstbevattning och Quantis

Behandlingar med QUANTIS i försöket:

A: 2020-06-10
B: 2020-06-29
C: 2020-07-15

Källa: Syngenta-försök utfört av testenheten Ytteborg

Hur och när ska jag använda QUANTIS?

Genom förebyggande behandling med QUANTIS i potatis stimuleras plantans naturliga försvar och fotosyntesaktiviteten kan upprätthållas trots abiotisk stress.

Detta upprätthåller grödans potential och därmed möjligheten till god avkastning och kvalitet.

Försök har visat att QUANTIS kan tankblandas med andra produkter som till exempel fungicider som ofta används samtidigt. 

QUANTIS rekommendationer

Dosering

2,0 l/ha QUANTIS per behandling

Användning

QUANTIS används förebyggande och tas upp av växten genom bladen

Tid

  • QUANTIS används 3–7 dagar innan gröda utsätts för abiotisk stress
  • Rekommenderade behandlingsintervall: 14 dagar
  • QUANTIS kan användas från sådd till skörd

Vattenmängd

100-300 l vatten per hektar

Blandning
  • QUANTIS kan blandas med andra växtskyddsmedel
  • Ingen kännedom om sprutskador/missfärgning vid praktisk användning – men begränsad erfarenhet under lokala förhållanden.

Bevisad effekt mot värmestress och skyddar avkastningen i potatis

Om du vill fördjupa dig i tekniken kring QUANTIS kan du i den tekniska rapporten läsa om hur produkten hjälper plantan. Du får också en inblick i data och försök.

Sammanfattning av rapporten

I potatis har det genomförts försök med QUANTIS i en rad nordeuropeiska länder som till exempel Storbritannien, Norge, Finland och Danmark. 

I flera försök där det förekommit abiotisk stress visar QUANTIS lovande resultat och en tydlig tendens till att öga grödans stresstolerans vid värme och torka. Under torkstress visar försök att QUANTIS ökar avkastningen – och att upprepade behandlingar ökar avkastningen ytterligare. 

Under värmestress, där bladtemperaturen har nått över 25 grader i minst 4 timmar under en 14-dagars period efter första behandling med QUANTIS i slutet av augusti, har det på liknande sätt uppnåtts högre avkastning där grödan behandlats med QUANTIS.

Quantis teknisk rapport

Läs hela rapporten här

Få fler tekniska detaljer och se försök med QUANTIS här

Quantis - Biostimulant

QUANTIS - Nytt biostimulant

Hjälper grödan hantera stress från värme och torka för att bibehålla skördenivån

Mer om biologiska medel

Biologiska medel

Hållbara lösningar med biologiska medel