På flyghavre är det endast vårbehandling som har effekt.

You are here

Flyghavre

Flyghavre
Avena fatua

Gräsogräs