Aim for Zero Impact | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta. ”ZERO impact” syftar till att öka säkerheten vid användning av våra produkter. Detta gäller såväl hantering som användning av våra produkter. Vi har tagit fram fem tips för användning och hantering.

Skydda Bin

Skydda bin

Skyddet av bin är viktigt för jordbruket

Bidra till biologisk mångfald

Bidra till biologisk mångfald

Många grödor är beroende av vår biologiska mångfald och av välfungerande ekosystem....

Bidra till biologisk mångfald

Avdrift och munstycken

Använd avdriftsreducerande munstycken för att begränsa avdriften utan att kompromissa...

Avdrift och munstycken

Rengöring av utrustning

Säker rengöring av sprututrustning säkerställer att andra grödor eller miljön inte...

Säkerhet

Säkerhet

God hygien och användning av lämplig säkerhetsutrustning skyddar dig och din omgivning...

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.