VIDEO - Svampbekämpning hos Johan Klostergård

Höstveteresan bild ifrån video med Svampbekämpning hos Johan Klostergård, Töreboda, Maj 2018

Vi är tillbaka hos Johan Klostergård på Fimmerstad Egendom utanför Töreboda, Västergötland. Johan ger oss en statusuppdatering om hur det ser ut i hans fält och vi får följa med när han svampbehandlar höstvetet med Elatus Era.