3 anledningar till att dyka ner under jord

Nyhet - Växtskydd
Bilden visar en demonstration från Borgeby 2018 där vårvete odlats i lekakulor. Till vänster obetat utsäde utan betningsbehov. Till höger utsäde betat med Vibrance. Lägg märke till skillnaden i rotutveckling.

Resan från sådd till skörd är lång. Mycket kan hända på vägen och en av de mest kritiska delarna är starten. Det som förloras i början av säsongen går aldrig att hämta igen. Ett viktigt verktyg för att lyckas med etableringen är att beta fröet innan sådd för att göra det mer motståndskraftigt mot sjukdomar. Men trots betydelsen var det längesedan ett nytt heltäckande betningsmedel blev tillgängligt på den svenska marknaden.

Ger ett brett skydd av din gröda

I Sverige finns ett system där man endast betar utsädet om det överskrider vissa nivåer av angrepp på själva fröet. Men i det systemet tar man inte hänsyn till att jordburna sjukdomar kan påverka rötterna och hur snabbt grödan kommer upp.

  – Det har skett väldigt lite på det här området i Sverige under de senaste åren. Men den trenden bryts nu med produktfamiljen Vibrance. Jag märker också ett större intresse för betningsmedel bland lantbrukarna, säger Carl-Henrik Ljung, produktionsrådgivare på Syngenta.

3 anledningar till varför betningsmedel bör intressera dig som lantbrukare

  • Både fröburna och jordburna sjukdomar påverkar grödans första tid. Med ett bredverkande betningsmedel som täcker de viktigaste svampsjukdomarna både på fröet och i jorden kan du som odlare känna dig mer säker på grödans etablering.
  • Ny teknik finns tillgänglig – under 2018 och 2019 lanseras en ny generation betningsmedel som innehåller samma typ av aktiv substans (SDHI) som flera av de nya bladverkande svampmedlen. Det innebär en förbättrad effekt på sjukdomar som tididgare varit svåra ett behandla, som till exempel flygsot.
  • Ett skydd mot jordburna sjukdomar gör att rötterna kan utvecklas ostört. Ett större rotsystem gör att grödan på ett mer effektivt sätt kan förses med näring och vatten.
Fotografierna är tagna i ett försök i Östergötland 2018. Längst till vänster en parcell sådd med obehandlat utsäde. I mitten utsäde betat med Celest Extra. Bilden längst till höger parcell där utsädet behandlats med Vibrance. Sort: Torp, 13% Fusarium.

Fotografierna är tagna i ett försök i Östergötland 2018. Längst till vänster en parcell sådd med obehandlat utsäde. I mitten utsäde betat med Celest Extra. Bilden längst till höger parcell där utsädet behandlats med Vibrance. Sort: Torp, 13% Fusarium.

Vad är nyheten med Vibrance?

Nyheten med Vibrance är att den innehåller den aktiva substansen Sedaxan, som är den första SDHI:n som utvecklats endast för betning. Den aktiva substansen skyddar kärnan – från både fröburna och jordburna svampsjukdomar – och bildar även en skyddande zon så att rötterna kan utvecklas ostört.

Än så länge finns två typer av Vibrance-produkter registrerade i Sverige. Vibrance Star som är en produkt särskilt anpassad till korn är den senaste.