37% är det som behövs

Nyhet - Växtskydd
grön mark- elatus era

Syftet med en svampbehandling är att hålla en så stor del av bladytan grön så länge som möjligt. Det gäller att skydda den del av grödan som bidrar mest till skörden. För vete är flaggbladet det absolut viktigaste att hålla fritt från angrepp. Att det är de gröna bladen som bygger upp skörden känner varenda lantbrukare till. Men forskare i Storbritannien som tittat närmare på detta har visat att 37 procent grön bladyta har en avgörande betydelse. För varje dag som bladytan hålls mer än 37 procent grön så producerar grödan cirka 150 kg per hektar*.

- Pratar vi höstvete är det därför av yttersta vikt att flaggbladet är fullt utvecklat när man kör sin behandling. Så ur den aspekten får man inte köra för tidigt, säger Erik Jönsson, Sales and Field Technician på Syngenta Sverige

Svaret finns i ditt fält
Hur vet man då vad som är rätt tidpunkt för en behandling? Svaret finns ute i fältet, där det gäller att följa grödans utveckling genom stråskjutningen. Genom att emellanåt öppna ett strå kan man se var flaggbladet befinner sig.

- En bra tumregel är att regelbundet gå ut i fältet under den korta period då allting händer. När spetsen på flaggbladet börjar titta ut är det, beroende på temperaturen, 3–5 dagar innan flaggbladet är fullt utvecklat. Då är det dags att köra sina behandlingar.

Riktigt så enkelt är det självklart inte i praktiken. Väderleken och sprutkapaciteten är två faktorer som avgör hur väl man lyckas med timingen.

- Timingen är en utmaning, för den optimala behandlingstidpunkten är under 2–4 dagar. Förhoppningsvis har man sorter som befinner sig i olika utvecklingsstadier, så att man kan börja med den sort som är tidigast.

Elatus Era – en vinnare
Den som är ute efter ett effektivt och heltäckande skydd mot alla viktiga svampsjukdomar ska satsa på Elatus Era, med molekylen SOLATENOL. Förutom att produkten håller grödan frisk oavsett säsong ger den också en dokumenterad långtidseffekt, som genererar högre skördar. Försök i Skåne under 2019 visade att Elatus Era gav högre merskörd när Elatus Era jämfördes med andra produkter på marknaden, i både full och halv dos**.

Vänta inte för länge!
- Det är viktigt att svampmedlet är på plats innan svampen har fått starkt fäste, så att man kan mota Olle i grind. När angreppet väl är etablerat är det betydligt svårare, och mindre effektivt, att bekämpa svampen. Elatus Era är stark på förebyggande behandling och den effekten vill man inte gå miste om.

Erik Jönsson betonar att det gäller att inte vänta för länge, vilket är lätt hänt om man varit lantbrukare i många år.

- Många är vana att vänta fram till axgången med sin svampbehandling. Men långtidseffekten av Elatus Era är så pass bra att man inte behöver vänta för att grödan ska vara skyddad hela vägen genom kärnmatningen. Detta bör man vara uppmärksam på, så att man kommer igång med sin behandling i rätt tid.

Läs mer om Elatus Era här: https://www.syngenta.se/vaxtskydd/svampmedel/elatus-era

Källor:

*Green leaf area declines of wheat flag leaves: The influence of fungicides and relationships with mean grain weight and grain yield, Gooding et al., 2000.

**L9-1011 2019