Nya vårherbicider mot flyghavre och kvickrot

Nyhet - Växtskydd

Nya vårherbicider för svenska spannmålsodlare mot flyghavre och kvickrot

Ogräs är ett irriterande problem som alla lantbrukare måste slåss mot. Men, låt inte ogräsen stoppa en hög skörd i år! Nu finns två nya ogräsprodukter som innebär nya möjligheter för svenska spannmålsodlare. Bli redo för säsongen 2021 redan nu! 

Lägg namnen AVOXA och AXIAL 50 EC på minnet- en ny era av ogräsbekämpning är nu inledd för de svenska lantbrukarna. 

Innovationen AVOXA innehåller de två aktiva substanserna Pinoxaden och Pyroxsulam, som tillsammans formar en bred och effektiv gräs- och örtogräsherbicid. Med AVOXA får du en unik produkt för kraftfull ogräsbekämpning under våren mot renkavle och flyghavre. AVOXA är dessutom praktisk att använda och stabil även under varierande förhållanden. Med AVOXA finns allt i samma förpackning som en flytande formulering. En herbicid med en helt ny aktiv substans för att effektivt bekämpa gräs-och örtogräs i vete, råg och rågvete.
 
AXIAL 50 EC lanserades i januari erbjuder en helt ny nivå av flyghavrekontroll. Plantor som efter bekämpning växer om och skjuter nya skott är nu ett minne blott! Produktens effektiva verkan ger fullständig nedvissning av hela flyghavreplantan, inklusive sidoskott och rot. Det självklara valet som kan besegra flyghavre och gräsogräs!

Det unika är att båda produkterna innehåller den nya aktiva substansen Pinoxaden. Pinoxaden kommer från Syngentas egen forskning och utveckling, och är en helt ny aktiv substans på den svenska marknaden. Den är en systemisk, bladverkande herbicid och en specialist på gräsogräs i spannmål. Pinoxaden är en ACCase-inhibitor, men tack vare att den tillhör en egen kemisk undergrupp är Pinoxaden mindre känslig för vissa typer ogräsresistens, jämfört med liknande aktiva substanser.
 
Redan förra året registrerades produkten AVOXA där Pinoxaden ingår som den ena av två aktiva substanser .


Och nu i januari 2021 registrerades AXIAL 50 EC. AXIAL 50 EC innehåller enbart Pinoxaden och är därmed en ren gräsogräsprodukt. Den kan användas i all spannmål utom havre. I både vår- och höstkorn kommer den också bli ett naturligt val vid bekämpning av åkerven och renkavle,

säger Erik Jönsson, Sales and Field Technician på Syngenta.


Ytterligare en fördel med AXIAL 50 EC är att den går att tankblanda med de flesta relevanta örtogräsmedel vilket gör att det räcker med en ogräskörning,

avslutar Erik.