Se upp för bladlöss - skydda fälten mot rödsotvirus

Nyhet - Växtskydd
Rödsotvirus

Under veckorna 40-41 har det rapporterats om ökad inflygning av bladlöss i södra Sverige. De rapporterade nivåerna är nu högre än det senaste året (2014/15) som resulterade i kraftiga skador av rödsotvirus. Tidigt sådda spannmålsfält bör hållas under noggrann uppsikt från och med nu. 

Bladlöss som lever i gräsmarker och på spillplantor kan sprida rödsotvirus. Rödsotvirus kan orsaka mycket stor skada i framförallt höstkorn, men även vete och havre. Smittan sprids till grödan och inom grödan när den infekterade lusen provsticker i värdväxter i sin jakt på föda. År 2014/15 hade vi exempelvis betydande virusangrepp i höstvete och höstkorn. Risken för angrepp av bladlöss är störst i tidigt sådda fält.

Hur hittar man bladlössen?

Ett bra sätt att hitta bladlössen i grödan är att lägga sig ner och titta på grödan i motljus. Då syns de som små prickar på bladen. Det är också bra att dra upp några plantor och hålla upp dem mot ljuset. Lössen kan sitta mycket lågt, ända ner mot markytan, speciellt vid sämre väderlek.

Hur påverkas grödan av rödsotvirus?

Symtomen för rödsotvirus kan variera mellan olika grödor. I vete, råg och havre får bladen röda spetsar. I höst- och vårkorn ger rödsotviruset gulfärgning av bladen (vilket gör att det också kallas för gulsot i korn). Ett spannmålsfält med rödsotvirus får en kraftigt förminskad avkastning och försämrad kärnkvalitet. I höstkorn kan det handla om 70-100 % i skördeminskning. I vete varierar skadorna, men oftast handlar det om 30 – 70% i skördeminskning. Vid tidigt angrepp kan det hända att grödan inte sätter ax överhuvudtaget.