Lyckas med din svampbehandling i vete

Nyhet - Växtskydd
Elatus Era mark

En bra svampbekämpningsstrategi är avgörande för att skydda grödan och maximera avkastningen. Det har varit många nya fynd av gulrost i år, vilket gör det ännu viktigare att vara förberedd. Den nederbördsrika inledningen på säsongen har skapat gynnsamma förhållanden för svampsjukdomarna. 
 

I videon ger Eriks sina bästa tips för hur du lyckas med din behandling.


ELATUS Era: Bred och effektiv lösning

ELATUS Era är en effektiv lösning för att bekämpa Gulrost, Svartpricksjuka och DTR i din höstvete. Med sin förebyggande effekt mot dessa svampsjukdomar ger ELATUS Era dig tryggheten du behöver för att skydda din gröda och maximera din avkastning. Tidig behandling med ELATUS Era ger ett starkt skydd och minskar risken för allvarliga angrepp av dessa svampsjukdomar.

Så får du bukt med svampsjukdomarna 

För att bekämpa svampsjukdomarna rekommenderas en engångsbehandling när hela flaggbladet är framme (DC 39/45). Använd ELATUS Era vid denna tidpunkt för att skydda grödan effektivt. ELATUS Era rekommenderas av Jordbruksverket (Svampar och insekter, 2024) för att bekämpa vetets bladfläcksjuka i riskfält och rekommenderas även som huvudalternativ mot gulrost (särskilt förebyggande) och Svartpricksjuka

Kort om de viktigaste sjukdomarna att hålla koll på. 

Svartpricksjuka:

Svartpricksjuka utgör en av de allvarligaste svampsjukdomarna i höstvete. Risken för angrepp ökar vid nederbörd och varmt väder i maj. Svartpricksjuka har en lång inkubationstid på tre till fyra veckor, vilket innebär att det tar tid innan symptom blir synliga på de övre bladen.

Gulrost:

Gulrostangrepp har observerats i flera fält i olika vetesorter, vilket visar på spridning och förändringar i svampens beteende. Svampen trivs bäst vid fuktiga och svala förhållanden, med en optimal temperatur på cirka 15 °C.

Vetets bladfläcksjuka (DTR):

Vetets bladfläcksjuka, även känd som DTR, är särskilt utbrett i riskfält och kan utvecklas snabbt vid regn och varmt väder.