Syngenta investerar i biologisk teknik

Pressmeddelanden
Forsøg på mark

Om lantbruket ska kunna leva upp till klimatmålen och ambitionen med ”green deal” i EU, och samtidigt vara konkurrenskraftigt, behövs nya lösningar och arbetsmetoder. För att bidra till efterfrågan på nya gröna lösningar för lantbruket kommer Syngenta investera i biologisk teknik. Ett av de första stegen är att göra fler försök. 

Inom lantbruket måste vi utnyttja de hektar som finns tillgängliga för att producera tillräckligt med mat för en växande världsbefolkning, samtidigt som vi tar hänsyn till vår natur. Utbudet av växtskyddsmedel minskar samtidigt som utmaningar med växtsjukdomar och skadedjur kvarstår. Det gör att lantbruket måste tänka i nya riktningar och hitta verktyg i nya verktygslådor. 

En av lösningarna på denna utmaning är att använda de starkaste verktygen från naturens egen verktygslåda - för att producera så kallade biologiska medel.

”Att erbjuda nya produkter och tekniska lösningar för att odla grödor som möter samhällets efterfrågan på hållbar mat är själva målet på Syngenta. Vi arbetar för att de biologiska medlen i framtiden ska kunna placeras sida vid sida med de syntetiska medlen, så att det går att välja den kombination som är mest effektiv och hållbar", säger Carina Skovmøller, chef för hållbarhet, allmänna frågor och kommunikation på Syngenta Nordics.

Försök med biologiska medel
Det satsas mycket på att testa nya biologiska medel, under nordiska förhållanden, på Syngenta just nu. I Sverige och Danmark testar Syngenta biostimulanter och biologiska bekämpningsmedel i ett flera av de största grödorna.

”Vi testar och gör försök med biostimulanter på samma sätt som vi göra med alla produkter. Det är viktigt att det som introduceras på marknaden testas så att lantbrukarna vet vad de kan förvänta sig när de använder dem”, säger Morten Lind, teknisk ledare, Syngenta Nordics och tillägger:

"Det viktigaste just nu är att ta reda på hur vi tar det bästa från kemi och från natur och uppnår de mest optimala lösningarna för framtiden och inte minst att utveckla gemensamma protokoll för att göra försök i hela branschen."

Syngenta har precis lanserat biostimulanten Quantis. Quantis har utvecklats för bland annat potatis och kan användas i både ekologiskt och konventionellt jordbruk. Quantis hjälper plantan att klara torka och värmestress. Quantis är den första biostimulanten vi lanserar, och mer kommer att följa de närmaste åren. Quantis kommer att lanseras våren 2021, mer information följer.

Fakta om biologiska agenser:
Biologiska medel är produkter som är baserade på biologiskt material som härrör från naturen. Medlen kan användas för att bekämpa skadedjur, sjukdomar eller för att stimulera tillväxten i grödor. Biologiska medel är uppdelade i två huvudkategorier: biologiska bekämpningsmedel och biostimulanter. Biologiska bekämpningsmedel används mot insektsangrepp, sjukdomar som grödan utsätts för under säsongen – som även kalla biotisk stress. Biostimulanter används vanligtvis som försäkring mot icke-biologiska stresstyper som torka, värme, kyla och översvämningar som säsongen kan erbjuda (kallas abiotisk stress).