Ett enkelt sätt att bekämpa ogräs redan på hösten

Nyhet - Växtskydd
Purelo

En höstbehandling gör att grödan inte behöver konkurrera med ogräsen och det finns mer flexibilitet att kunna välja en passande uppföljning på våren. Purelo ska användas på hösten för att på
ett tidigt stadie få kontroll på gräsogräs och örtogräs.

Antalet godkända ogräspreparat i Sverige är stort, men deras verkningsmekanismer är klart mer begränsade. Många tillgängliga produkter fungerar på samma sätt vilket gör att nya fall av  resistens upptäcks hela tiden. För att förebygga resistens är det viktigt att växla mellan produkter som har olika verkningsmekanismer.

Purelo är en färdigblandad produkt som innehåller Prosulfocarb och Diflufenikan. Två aktiva substanser vars verkningsmekanismer skiljer sig från den stora gruppen av ogräsmedel som kallas ALS-hämmare.

Vad är Purelo?

  • Innehåller 667 g/l Prosulfocarb och 14 g/l Diflufenikan (Purelo motsvarar 0,83 l/ha Boxer + 0,028 l/ha DFF)
  • Storlek 20 ltr dunk
  • Godkänt att använda i stadie 1-13, mot ogräs i: Höstvete, Höstkorn, Höstspeltvete, Höstråg, Rågvete
  • Övrigt Mycket blandbar – inga begränsningar.

Hur ska jag använda Purelo™?

  • Optimal timing vid uppkomst, stadie 11
  • Rekommenderad dos 2,5 – 3,2 l/ha Purelo
  • Maxdos 3,2 ltr per ha
  • Optimala förhållanden Fin, slät och fuktig markyta