Säker hantering av Force-betat sockerbetsfrö

Nyhet - Växtskydd
Bild av broschyr: Säker hantering och användning av betat utsäd

Årets sockerbetsfrö är betat med Force 20 CS för att skydda betplantorna mot insektsangrepp.

Av hälsoskäl är det viktigt att tänka på att hantera betfröet säkert och använda rekommenderad skyddsutrustning - skyddshandskar, andningsskydd, skyddsglasögon!

I broschyren ’Hantering och användning av betat utsäde’ kan du läsa mer om detta.