Villkor för Syngentas bekräftelse av nyhetsbrev och utlottning av uppdaterade priser, Jordnära.

Läs dessa regler noggrant. "Dragning": utlottning av ett pris i samband med bekräftelse och/eller uppdatering av prenumerationen på våra säsongsnyheter  Jordnära. "Syngenta" och "vi/oss/våra " avser Syngenta Nordics A/S. Genom att delta i utlottningen accepterar du ("deltagare") och samtycker till att vara bunden av dessa regler. I samtliga fall är vårt beslut slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att föras.

1. Krav på stödberättigande
1.1 Tävlingen är öppen för prenumeranter på Syngentas nyhetsbrev i Sverige, med undantag för anställda på Syngenta och deras närmaste familjer samt alla andra personer med en professionell koppling till denna tävling. 
1.2 Deltagarna måste vara 18 år eller äldre och vi förbehåller oss rätten att begära bevis på ålder från potentiella pristagare.

2. Tävlingsperiod
2.1 Tävlingen är avsedd för prenumeranter som uppdaterar sin prenumeration på vårt nyhetsbrev, Jordnära och avslutas den 3 februari kl. 23:59 ("tävlingsperioden"). Endast prenumeranter som uppdaterar sin prenumeration före periodens slut kommer att delta i utlottningen.
2.2 Alla giltiga bidrag som tas emot under tävlingsperioden kommer att ingå i prisdragningen. Prisdragningen kommer att genomföras den 8 februari Vårt beslut i alla frågor som rör prisdragningen är slutgiltigt och bindande, inklusive fastställandet av vinnarna i tävlingen.

3. Hur deltar man?
3.1 Ingen avgift eller köp krävs. För att delta måste deltagarna bekräfta och/eller uppdatera sin prenumeration på vårt elektroniska nyhetsbrev, Jordnäre, via länken i det personliga e-postmeddelandet. 
3.2 Inga andra former av deltagande kommer att accepteras. Flerfaldiga bidrag är inte tillåtna.
3.3 Vi tar inget ansvar för förlorade, försenade eller felaktigt inlämnade bidrag, för tekniska fel av något slag eller för mänskliga fel som kan uppstå i samband med mottagandet eller behandlingen av bidrag.

4. Priser
4.1 Priset är en Härkila Heat Jacket. Det finns inget alternativ i form av kontanter och priset kan inte överlåtas.
4.2 I händelse av oförutsedda omständigheter förbehåller vi oss rätten att tillhandahålla alternativa priser av samma eller högre värde. 
4.3 Vinnaren är ansvarig för eventuell inkomstskatt eller andra skatter eller betalningar som ska betalas till följd av att han eller hon vinner ett pris.

5. Dataskydd och anmälan av vinnare
5.1 Vi är personuppgiftsansvariga och kommer att använda dina personuppgifter och din e-postadress för att administrera prisutlottningen. All användning av dina personuppgifter kommer att ske i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och vår sekretesspolicy som finns på https://www.syngenta.se/integritetspolicy. Dessutom kommer vi att använda dina personuppgifter för att skicka dig de nyhetsbrev som du har prenumererat på. 
5.2 Vinnarna kommer att meddelas via e-post inom fjorton (14) dagar från slutdatumet. Vi kommer att be vinnare av priser om en postadress för att kunna leverera priset.
5.3 Om vi inte kan kontakta en pristagare inom 14 dagar efter den första kontakten kommer priset att annulleras och vi kommer att välja en ny pristagare bland de återstående bidragen. 
5.4 Deltagare som inte vinner kommer inte att få något meddelande.

6. Ändringar av reglerna
6.1 Om vi, på grund av omständigheter utanför vår rimliga kontroll, beslutar att ändra reglerna när som helst, kommer vi att meddela deltagarna så snart som möjligt.
6.2 Vi förbehåller oss rätten att ändraeller avbryta prisutlottningen utan att ange skäl och utan att ta något ansvar till följd av detta.

7. Allmänt
7.1 Denna prisutlottning och dessa regler regleras av dansk lag och domstolarna i Danmark ska ha exklusiv jurisdiktion för eventuella tvister. 

8. Kontakta oss
8.1 Om du har några frågor om administrationen av tävlingen eller hur dina personuppgifter används, vänligen kontakta oss på [email protected].

Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, 2300 Köpenhamn S, Danmark. Tel. +45 32 87 11 00

Good Growth Plan - Syngenta

Växtskydd för högre avkastning

Hitta lätt den produkt som du ska använda i ditt fält här

Syngenta fokuserar också på utsäde

Syngenta fokuserar också på utsäde

Grunden för bra gröda ligger i utsädet

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden