HYVIDO hybrid höstkorn - odlingsvägledning

Få ut mesta möjliga med HYVIDO

HYVIDO hybridhöstkorn skiljer sig åt, rent odlingstekniskt, på flera områden från linjesorter. Det gäller framförallt såtid, plantantal och gödsling.

När ska du så?

När vi kommer till månadsskiftet augusti-september och jordtemperaturen är under 15 ºC kan du börja så dina HYVIDO-fält – naturligtvis beroende på var i landet odlingen sker. 

Med tidig sådd kan man uppnå vitala, färdigbestockade plantor på hösten med goda förutsättningar att klara vinterns påfrestningar. Tidig sådd gör det också möjligt att använda en lägre utsädesmängd. Begreppet ”tidig sådd” måste dock alltid utgå ifrån vad som erfarenhetsmässigt anses som ”tidigt” för respektive odlingslokal.  

Bestockning skall ske under hösten

Målet skall alltid vara att uppnå färdig bestockning under hösten! Vid ca 5 utvecklade skott/planta, som ger ca 6-700 ax/m2 , anses maximal avkastning föreligga. Våra undersökningar visar att hybridhöstkornssorterna behöver ca 280 daggrader på hösten för att utveckla 4 sidoskott. Tillväxten fortsätter tills att temperaturen går under 5 grader. På våren slutar HYVIDO-sorterna att bestocka sig när dagslängden överstiger 14 timmar (ca 12 april i Skåne). Därför ger tidig sådd störst och säkrast bestockning.

Bild av Hyvido Utsädesberäknare

Hyvido Utsädesberäknare

Beräkna den korrekta mängden utsäde

Hur mycket utsäde ska du använda? 

När du beräknar utsädesmängden ska du ta hänsyn till tusenkornvikten och den förväntade fältgrobarheten. Varje storsäck med HYVIDO-sorter innehåller cirka 10 milj. kärnor, motsvarande knappt 500 kg. Med vår utsädesberäknare kan du beräkna mängden utsäde du behöver för dina fält – beräknaren hittar du här. Optimalt sådjup är 2,5–3,5 cm.

Tidig sådd leder till hög skörd

HYVIDO skal sås tidigt på hösten, då hinner plantorna bestockas ordentligt innan vintern. Tack vare HYVIDO-sorternas kraftiga bestockningsförmåga används en lägre utsädesmängd än vid sådd av konventionella linjesorter. Ju tidigare du sår, desto bättre rustade blir plantorna inför vintern.

När du funderar på tidpunkt för sådd bör du ta hänsyn till om fälten ligger i ett område med mildare eller kallare klimat. I tabellerna nedan visas det rekommenderade antalet grobara kärnor per kvadratmeter av HYVIDO för de olika odlingslokalerna.

Hyvido karta

Så gödslar du din HYVIDO-odling

Normalt har inte HYVIDO-sorterna något behov av kväve under hösten. Sen sådd eller stora mängder nedplöjd halm (speciellt från vårkorn), kan göra det nödvändigt att tillföra 20-30 kilo kväve per hektar på hösten för att främja utvecklingen av sidoskott. Om detta sker så är en NPK, gärna innehållande mangan, att föredra för att stärka plantan inför vintern.

Vid tillväxtens start på våren är det viktigt att gå ut i fältet och räkna antal sidoskott per planta. Tillförsel av gödsel på våren rekommenderas enligt nedanstående plan. Ett alltför tätt bestånd kan medföra låg rymdvikt, men ett glest bestånd försämrar avkastningspotentialen.

Antal skott per planta Mitten av mars, % av totalt planerad N-giva Mitten av april, % av totalt planerad N-giva
>6 skott 30 % 70 %
3-6 skott 50 % 50 %
1-2 skott 70 % 30 %

Håll utkik efter bladlöss på hösten

Tidig sådd innebär att det blir viktigt att vara uppmärksam på bladlusangrepp under hösten, eftersom bladlössen sprider rödsotvirus.

En eller två välplacerade behandlingar kan vara nödvändigt under höstar med hög genomsnittstemperatur eftersom det är då lusens utveckling främjas. Var särskilt uppmärksam på 2- och 4-bladsstadierna. Att hitta löss med vingar är inte så lätt, men att titta på plantorna i motljus nere i marknivå kan avslöja ev förekomst.

Tänk på att reducerade doser av insektsmedel begränsar verkningsperioden och ökar risken för resistensuppbyggnad.

Tour de Farm över Sundet

Tour de Farm över Sundet

Få odlingstips och inspiration för din jordbruk

Var noga med att frostsäkra ditt höstkorn med mangan. 

Trots att HYVIDO-sorterna i allmänhet inte är särskilt känsliga för manganbrist, rekommenderar vi att du stärker vinterhärdigheten med någon manganprodukt innan vintern.

Produkter till höstkorn

Växtskyddsprodukter till höstkorn

Välj en tvådelad svampstrategi

HYVIDO-sorterna är inte mer mottagliga för svampsjukdomar än andra sorter, dock skall man allmänt sett vara uppmärksam.

Bladfläcksjuka, kornrost och mjöldagg är bladsvampar som kan göra sig påminda. Angrepp kan komma redan på hösten, men normalt har det inte så stor betydelse. Var dock särskilt uppmärksam på vår och försommar när temperaturen är mellan 16 och 20 grader och det samtidigt är fuktigt.

En delad strategi ger ofta bäst resultat.

Så växtreglerar du HYVIDO 

Det finns stor skördepotential hos HYVIDO-sorterna. Det är därför viktigt att du överväga en växtregleringsstrategi.

Växtreglering skall alltid anpassas efter grödans utveckling och har olika effekt beroende på i vilket utvecklingsstadie som behandlingen sker;

  • Stadie 25 (medelbestockning) – en tidig behandling har positiv effekt på rotutveckling och stärker stråbasen för att undvika rotliggsäd.
  • Stadie 31-33 – en behandling vid stråskjutningen har störst effekt på grödans höjd och stråstyrka, därmed kan stråliggsäd undvikas.
  • Stadie 37-39 – värdera behovet för växtreglering för att stärka den övre delen av strået så att det kan bära de stora axen.
Tillväxtreglering med Moddus ger stråstyrka

Tillväxtreglering

Läs mer om tillväxtreglering och vår portfolio här

Hyvido

HYVIDO hybridhöstkorn för hög skörd

Läs mer om Hyvido och hur du kan uppnå ännu större avkastning i dit höstkorn

BYDV app

BYDV Assist

Din app för att identifiera risk för rödsotvirus

Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi