Se upp för bladlöss - skydda fälten mot rödsotvirus

Rödsotvirus är en växtsjukdom som överlever i spillplantor och gräs i fält, hagar och diken. Virus överförs från infekterade bladlöss som suger saft från plantorna. 

Hur påverkar rödsotvirus skörden? 

En gröda som infekterats med rödsotvirus påverkas genom att avkastningen blir lägre och kärnkvaliteten sämre. Ju tidigare infektionen förekommer, ju lägre blir avkastningen.  

Hur stor blir skördereduktionen i olika grödor? 

  • Angrepp i höstkorn är de mest allvarliga och kan uppgå till en skördeminskning på 70-100%. Vid tidiga och kraftiga angrepp kan resultatet bli att plantorna inte sätter ax överhuvudtaget. 
  • I vete kan skördeminskning vara upp till 80%. Det vanligaste är dock en skördeminskningen på 30-50%. 
  • I råg, rågvete och gräsfrö ser man sällan någon betydande minskning. 

Hur känner jag igen symptom på rödsotvirus i olika sädesslag?

I vete, råg och havre blir bladen röda i bladspetsarna. I höst- och vårkorn gör sjukdomen bladen gula, vilket är anledningen till att den också kallas för gulsot i korn. 

BYDV app

BYDV Assist

Din app för att identifiera risk för rödsotvirus

leopardmark - rödsotvirus

Hur fungerar överföringen och spridning av rödsotvirus?

Rödsotvirus överlever i spillplantor och olika slags gräs i fält, hagar och diken. Överföringen sker från bladlöss som har sugit saft från plantor som är infekterade. Viruset överförs inte till bladlössens avkomma. 

Förflyttningen av viruset till spannmålsfälten ombesörjs av bladlöss av olika arter – mestadels havrebladlus, sädesbladlus och grönstrimmig gräsbladlus vilkas förmåga att flyga blir större med ökande temperatur.

Bladlus

Vad betyder primär och sekundär smitta?

När lusen som infekterats med rödsotvirus landar på en planta uppstår det som kallas primär smitta. När lössen sedan utvecklat vingar för att flyga till nästa planta uppstår sekundär smitta. Flygningen gör att smittan sprider sig i områden på fältet och ett så kallat ”leopardmönster” uppstår. Det är den sekundära smittan som har stor påverkan på smittspridning och som påverkar skördenivån negativt.

Vilken inverkan har såtidpunkt på rödsotvirus?  

När det är ett bladlus-år syns angreppen först i de grödor som är tidigt sådda. Därför är det särskilt viktigt att vara uppmärksam i dessa fält.

Hur hittar man bladlössen?

Ett bra sätt att hitta bladlössen i grödan är att lägga sig ner och titta på grödan i motljus. Då syns de som små prickar på bladen. Det är också bra att dra upp några plantor och hålla upp dem mot ljuset. Lössen kan sitta mycket lågt, ända ner mot markytan, speciellt vid sämre väderlek.

BYDV app

BYDV Assist

Din app för att identifiera risk för rödsotvirus

Bild av Hyvido Utsädesberäknare

Hyvido Utsädesberäknare

Beräkna den korrekta mängden utsäde

Produkter till höstkorn

Växtskyddsprodukter till höstkorn

Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat