Tidig sådd med Hyvido ger högt utbyte

Våra Hyvidosorter svarar mycket bra på tidig sådd – redan från slutet av augusti i Mellansverige. På så sätt erhålls fler dagar till sådd under den hektiska hösten, vilket i sin tur ökar säkerheten i växtodlingen.

Tidiga grödor, som höstkorn, kan ge upp till 3 veckors förlängd skördesäsong per år. Jämfört med vårkorn och höstvete får du därför fler dagar att bärga halm och lägre kostnader för torkning.

Om du vill ha bästa möjliga utfall av din höstkornsodling (kärnskörd, halmskörd, odlingssäkerhet etc), så ska du välja Hyvido från Syngenta.

Våra höstkornshybrider kallar vi för Hyvido. Hybrider kräver ett intensivt förädlingsarbete under många år för att nå den eftersträvade överlägsenheten jämfört med linjesorter – resultaten talar för sig själv sedan 2009.

Med Hyvido får du utsäde som ger säkert resultat varje gång. Skörden ligger ofta minst 5 % över traditionella linjesorter.

Vilka Hyvido-sorter kan du beställa? 

Våra hybridhöstkornssorter i år är SY DakootaSY Galileoo, Jettoo och Toreroo. Klicka på namnen för mer information om sorternas specifika egenskaper.

Visste du att…?

  • Med tidig sådd kan du drastiskt minska mängden utsäde. 
  • Om du använder Hyvido höstkorn som förfrukt till höstraps (istället för höstvete) får du ca 10 dagar mer tid för tidig etablering av rapsen.

När ska du så dina Hyvido-fält?

Beroende på odlingslokal kan du börja så dina Hyvido-fält redan i månadsskiftet augusti-september. Ju tidigare du startar, desto mindre mängd utsäde behöver du använda. Med hjälp av vår utsädesberäknare kan du enkelt beräkna hur mycket utsäde du behöver. 

Mindre oro, bättre skörd

Rotsystemet på Hyvido hybrid höstkorn är upp till 30 % större och mer djupgående än vanligt korn. Därigenom kan Hyvido ta upp näringsämnen och vatten bättre och får större förutsättningar att stå emot torrperioder.

Detta betyder i sin tur en minskad känsla av oro och säkrare resultat. En generell fördel med hybrider är att deras förmåga att stå emot olika former av yttre stress är bättre än för linjesorter.

Den tidiga sådden innebär att Hyvido bestockar sig väl redan på hösten och målsättningen är att det bildas fyra till åtta skott per planta. Vid skörd är målet att ha ca 600–650 ax per kvadratmeter. Bladmassan är väsentligt större än för traditionellt höstkorn (linjesorter) och därmed också dess förmåga att konkurrera med t.ex. gräsogräs.

Bild av Hyvido Utsädesberäknare

Hyvido Utsädesberäknare

Beräkna den korrekta mängden utsäde

Hyvido växtföjld

Fördelar med hybridhöstkorn i växtföljden

• Genomgående höga skörd på olika jordtyper på fältet
• Bättre utnyttjande av maskinpark och personalstyrka
• Mer tid för bärgning av halm
• Större produktionssäkerhet tack vare hybrideffekten
• Mer tid för etablering av höstraps i rätt tid

Tidig sådd leder till hög skörd

Hyvido skal sås tidigt på hösten, då hinner plantorna bestockas ordentligt innan vintern. Tack vare Hyvido-sorternas kraftiga bestockningsförmåga används en lägre utsädesmängd än vid sådd av konventionella linjesorter. Ju tidigare du sår, desto bättre rustade blir plantorna inför vintern.

När du funderar på tidpunkt för sådd bör du ta hänsyn till om fälten ligger i ett område med mildare eller kallare klimat. I tabellerna nedan visas det rekommenderade antalet grobara kärnor per kvadratmeter av Hyvido för de olika odlingslokalerna.

Hyvido karta

Område A

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

130

160

7-8

9 sep – 15 sep

160

190

5-6

16 sep – 23 sep

200

230

3-4

Som milda lokaler räknas områden på Österlen och Sydvästskåne. Nordvästskåne hör till kalla odlingslokaler.

Område B

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

140

180

4-5

9 sep – 15 sep

190

220

3-4

16 sep – 23 sep

230

-

2-3

Som milda odlingslokaler räknas kustnära varma odlingar samt områden på Gotland och Öland.

Område D

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

150

170

4-5

1 sep – 5 sep

180

200

3-4

6 sep – 10 sep

210

230

Ca. 3

Som milda odlingslokaler räknas gynnsamma lägen på lätta jordar där plantorna etableras och utvecklas snabbt under hösten.

Område E

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

140

165

4-6

1 sep – 5 sep

160

200

3-5

6 sep – 10 sep

200

230

3-4

Som milda odlingslokaler räknas kustnära områden med gynnsamma förutsättningar. Slättområdena runt Vänern räknas som kalla odlingslokaler inom område E.

Område F

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

160

180

>4

1 sep – 5 sep

180

210

3-4

6 sep – 10 sep

210

250

2-3

Som milda odlingslokaler räknas typiskt gynnsamma områden i Södermanland och slättområdena nära Mälaren och Hjälmaren. Stora lokala variationer förekommer inom område F. För att hitta rätt utsädesmängd är det viktigt att reflektera över hur förutsättningarna ser ut i ditt fält vid sådden.

*För garanterad utsädesleverans före den 26 augusti skall utsädesbeställningen göras hos din återförsäljare senast den 10 juli. Observera att leverans före 1 september inte kan garanteras för alla sorter varje år. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Bild av Hyvido Utsädesberäknare

Hyvido Utsädesberäknare

Beräkna den korrekta mängden utsäde

Hyvido

HYVIDO hybridhöstkorn för hög skörd

Läs mer om Hyvido och hur du kan uppnå ännu större avkastning i dit höstkorn

BYDV app

BYDV Assist

Din app för att identifiera risk för rödsotvirus