SY SILVERBULL

Gröda:
Majs
Destination:
Stay-green
Tidighet:
Medeltidig, FAO 170