Sedaxan - En ny generation betningsmedel

Bilden visar hur Syngenta betningsmedlen utvecklast mellan 2000 och 2018

Med Vibrance-produkterna får du 

  • Ett pålitligt skydd mot jordburna och fröburna sjukdomar – ger grödan ett försprång
  • Ny teknologi - Sedaxan är den första SDHI:n som används som betningsmedel – angriper svampen innan den tagit energi från grödan
  • Snabb uppkomst och bra rotutveckling - skyddar omkringliggande jorden och låter rötterna växa i fred.

Vad är Sedaxan?

Sedaxan är en fungicid som utvecklats för att användas endast för betning.

Molekylen tillhör klassen SDHI:er, vilket är den senaste typen av molekyler inom som på ett effektivt sätt bryter ner svampen innan den hinner ta för mycket energi av grödan.

Sedaxan bekämpar sjukdomar på fröet vilket ger en snabb uppkomst, men skapar också en skyddande zon i jorden runt grödan runt om fröet, vilket gör att rötter kan utvecklas ostört.

Bild av sedaxan molekyl
bild som visar hur Sedaxan fungerar

Så fungerar sedaxan

• Sedaxan är en SDHI-fungicid speciellt framtagen för betning
• Sedaxan inhiberar cellrespirationen och dess energiproduktion genom att inverka på Citronsyracykeln (CAC)
• Citronsyracykeln (CAC) sker i mitokondrierna vilka förser cellen med energi

Så fungerar molekylen

Bilden visar hur de olika aktiva substanserna (Fludioxonil, Sedaxan och Azole) angriper svampen i grödan

Vibrance-produkterna innehåller olika typer av aktiva substanser som angriper sjukdomarna på olika sätt – vilket innebär ett heltäckande skydd.

  • Sedaxan (SDHI) angriper svampen INNAN den hinner ta energi från grödan och stryper svampens energiproduktion. 
  • Azolerna angriper svampen på ett något senare stadie men har fördelen att de kan tränga in i embryot och nå de fröburna sjukdomar som finns där. 
  • Fludioxonil går in i cellkärnan och hämmar svampens utveckling.

Sedaxan skyddar kärnan och området runt omkring 

Bilderna visar hur Rhizoctonia sprider sig i en petriskål och hur det skapas en skyddande zon runt om det betade utsädet.  

Vibrance mot rhizoctonia i vete labstudie
Vibrance mot rhizoctonia i vete labstudie
Vibrance mot rhizoctonia i vete labstudie

Vibrance mot Rhizoctonia  i vete. Labstudie, Stein, 2017

Vanliga frågor & svar om Sedaxan