Svartpricksjuka

Colletotrichum coccodes

Sjukdomar i potatis

Skadlighetspotential:
Låg
låg skadlighet

Symptom

Svartpricksjuka är en skorvsjukdom som i första hand missfärgar knölytan. Skadorna på skalet orsakar också en större viktminskning än normalt vid långvarig verkan. I vissa fall kan sjukdomen även skada plantorna under växtsäsongen.

Svartpricksjuka ses som små svarta prickar som knappt är synliga för blotta ögat. Dessa små prickar är svampens vilande knölar (mikrosklerotier) och vävnaden som angrips blir torr och missfärgad. Knölen har ofta ett smutsigt utseende efter tvätt. Svartpricksjuka kan synas redan vid skörd, men kan också ligga latent och utvecklas under lagring.

Symptomen påminner mycket om silverskorv och ofta finns båda sjukdomarna på samma knöl. Till skillnad från silverskorv är de fläckar som bildas av svartpricksvampen inte tydligt avgränsade från den friska vävnaden.

Spridning

Svartpricksjuka är vanligt i alla viktiga potatisodlingsområden. Både jordsmitta och infekterad sättpotatis är smittkällor för svartpricksjuka. Svampen övervintrar som viloknölar sättpotatisens knölyta eller i jord i många år.

Svartpricksjuka är ofta mest problematisk på lätt jord med låg kvävehalt, och trivs i fuktiga förhållanden. Det kan verka som att angreppet på knölen är störst vid sen skörd.

Bekämpning

Viktiga åtgärder mot svartpricksjuka är användning av frisk sättpotatis, insatser för att undvika stress av plantorna under säsongen och att torka knölytan snabbt efter skörd. Betning är också aktuellt.

MAXIM 100 FS (fludioxonil 100 g/l) är ett effektivt betningsmedel mot rotfiltsvamp, silverskorv, svartpricksjuka med mera. Maxim 100 FS hämmar sporgroningen och utvecklingen av groningshyfer så att svampmyceliumet förhindras att spridas. MAXIM 100 FS hämmar alltså smittöverföring från infekterad sättpotatis.

Betning med MAXIM 100 FS kan göras på rullbord eller med utrustning på sättaren. Behandlingen kan utföras på sättpotatis direkt efter upptagning, i samband med sortering eller under förberdelse innan sättning på våren. När potatisen betas före lagring eller groning i ljus är det viktigt att den torkar snabbt efter behandling.

Amistar in-furrow är en annan teknik som skyddar de nya knölarna mot jordsmitta från svartpricksjuka där man behandlar jorden i fåran i samband med sättning.