Elatus Era - Solatenol

Elatus Era logo banner

Syftet med en svampbehandling är att hålla bladet grönt och aktivt så att det kan fortsätta producera skörd, utan att begränsas av svampsjukdomar. 

Elatus Era kännetecknas av 3 egenskaper:

  • Komplett skydd mot alla de viktigaste sjukdomarna i spannmål.
  • Håller bladet grönt och aktivt från insidan ut.
  • Den helt nya aktiva substansen SOLATENOL™ ger ett pålitligt skydd oavsett säsong.

Ger dig komplett och pålitligt skydd

Elatus Era används mot svampsjukdomar i vår- och höstvete, vår- och höstkorn, råg och rågvete. (All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits)

Elatus Era ger ett komplett skydd mot alla relevanta sjukdomar i stråsäd. Ett komplett skyddet innebär att du inte längre behöver blanda flera olika produkter - samma ansträngning men med bättre effekt helt enkelt.

Skydda din gröda mot bladfläckar…

Elatus har en av marknadens bästa effekter mot svartpricksjuka, vilket är den vanligaste sjukdomen i svensk veteodling. Elatus har även den i särklass bästa effekten mot vetets bladfläcksjuka (DTR), vilket är en nygammal bladfläcksjukdom som ökat kraftigt i svensk veteodling under 2016 och 2017.

..och få enastående effekt mot rost

Rost är en sjukdom som när den kommer har väldigt stor påverkan på skördenivån. Oavsett om det gäller gulrost, brunrost eller kornrost ger Elatus Era ett enastående effektivt och långvarigt skydd mot rostangrepp.

Sjukdomsprofil i vete och i korn

Sjukdomsprodil i vete
Sjkukdomsprodil i korn

SOLATENOL™ – Kraften sitter i molekylen

En helt ny aktiv substans.

Elatus Era innehåller: SOLATENOL™ 75 g/l (SDHI) och Protiokonazol 150 g/l (Triazol)

Det är två aktiva substanser med olika verkningssätt:

  • Solatenol är den nyaste och mest potenta substansen i den kemiska gruppen karboxamider, dit de flesta så kallade SDHI-produkterna hör.
  • Protiokonazol är en triazolliknande ergosterolhämmare. Båda substanserna är systemiska i uppåt- och utåtgående riktning och verkar både förebyggande och kurativt.

Egenskaper

Kraft och precision

Utöver en kraftfull effekt mot svampsjukdomar, har SOLATENOL egenskaper som gör att den fungerar på ett optimalt sett inne i växten. En sådan egenskap är dess fettlöslighet som gör att den snabbt binder sig till bladytan efter applicering vilket ger en bra långtidseffekt.

Vad har molekylen för betydelse i ditt fält?

Den potenta inneboende verkan av själva molekylen medför att även en liten mängd SOLATENOL ger har en god effekt och att grödan hålls frisk oavsett sjukdom och säsong.

Solatenol molekyl

Så fungerar SOLATENOL

Hemligheten bakom Elatus Era är den nya aktiva substansen SOLATENOL, en molekyl som tillhör gruppen SDHI:er men som utmärker sig genom sin pålitlighet oavsett säsong och svampsjukdom.

Video

Fördelning i bladet

För att hela bladet ska skyddas och för att energitransporten upp till axet ska kunna fungera är det viktigt att den aktiva substansen fördelar sig jämnt i bladet, från bas till spets. Grafiken visar en jämförelse med den aktiva substansen Fluxapyroxad. Vid en mätning av hur mycket aktiv substans det finns i de olika bladsektionerna visar SOLATENOL en jämnare fördelning i de olika bladsektionerna.

Fördelning i bladet