Brunrost

Puccinia triticina

Fungicid i spannmål

Skadlighetspotential:
Låg
låg skadlighet

Grödor

Höstvete, vårvete, råg och rågvete

Igenkänning

Angrepp av brunrost yttrar sig som rödbruna pustlar på grödans blad och ax.  Pustlarna är samlade i mindre kolonier eller fläckar jämnt utspridda över bladet. Vid omfattande angrepp kan även bladslidor och står angripas.

Livscykel

Brunrostens livscykel påminner mycket om gulrostens (Se sida om gulrost). Den stora skillnaden är temperaturkraven och därmed också tidpunkten för angrepp. Optimal väderlek för brunrost är temperatur på ca 20 grader och nätter med mycket dagg. Spridning med luftburna sporer samt en mycket kort inkubationstid (ca en vecka) gör att angrepp kan uppstå snabbt och utan förvarning. Det höga temperaturkravet gör dock angreppsstarten ganska sen varför det endast blir av mindre betydelse många år.

Bekämpning

Det finns goda möjligheter till kemisk bekämpning av brunrost, där angreppsnivå i förhållande till plantans utveckling utgör beslutsunderlag. När det gäller icke kemiska åtgärder kan i princip samma resonemang föras för brunrost som för gulrost (Se sida om gulrost).