Kornets bladfläcksjuka

Pyrenophora teres

Fungicid i spannmål

Grödor

Höstkorn och vårkorn

Igenkänning

Angrepp uppkommer på bladen med början på de nedre bladnivåerna. Symptomen är gulbruna fläckar som ofta följer plantans bladnerver. Det är vanligt att det i fläcken syns vad som kan liknas vid ett ”nätmönster” eller ”H-mönster”.

Livscykel

Svampens primära smittkälla är skörderester av korn, men även utsädessmitta förekommer och kan i enstaka fall ha stor betydelse. Sporer vandrar upp från skörderester eller äldre angripna blad med hjälp av regnstänk och infekterar först de lägst sittande bladen. Svampen trivs vid relativt varma temperaturer med optimal temperatur 12-25 grader. Regn och hög luftfuktighet tillsammans med värme (typ åskvärme) brukar ge en mycket snabb sjukdomsutveckling, och inkubationstiden är då endast lite drygt en vecka.

Bekämpning

De två viktigaste åtgärderna mot kornets bladfläcksjuka är att använda friskt utsäde samt att inte odla korn på fält med mycket skörderester av korn i markytan. Även sortvalet har betydelse.

Det potentiellt snabba sjukdomsförloppet med den korta inkubationstiden gör att man bör bevaka kornet noggrannt från och med tidig stråskjutning. Om beståndet haft med sig en primärsmitta via utsädet kan angreppen bli allvarliga redan då. Å andra sidan kan det dröja ända fram till axgång innan sjukdomen gör sig påminnd om utsädet var rent och smittan i fält låg. Det finns bekämpningströsklar att följa vid genomförandet av en kemisk bekämpning, och det finns också ett antal goda produktalternativ på marknaden. Ofta är en behandling vid DC37-39 ett bra alternativ. Att tänka på är att om behov föreligger för bekämpning i tidig stråskjutning (DC30-32) kan det mycket väl blir aktuellt med ytterligare en bekämpning vid axgången.