Sköldfläcksjuka

Rhynchosporium secalis

Fungicid i spannmål

Grödor

Höstkorn, vårkorn, råg och rågvete

Igenkänning

Symptomen visar sig, precis som namnet antyder, som sköldlika fläckar på bladen. Fläcken har ofta formen av en romb. Först är fläcken blågrön och vattnig, men färgen övergår alltmer i gråvit. I korn har fläcken bruna kanter.

Livscykel

Det finns två huvudraser av sköldfläcksjuka, varav den ena angriper korn och den andra angriper råg (och i mindre omfattning rågvete). Raserna är artspecifika och kornrasen kan således inte angripa råg och vice versa. Svampens primära smittkälla är skörderester av korn eller råg, där den övervintrar och varifrån den sprids till levande bladmassa på våren, med hjälp av vind, regnstänk och direktkontakt.

Bekämpning

Den i särklass viktigaste åtgärden mot sköldfläcksjuka är att inte odla korn eller råg på fält med mycket skörderester av korn respektive råg i markytan. Även att minska intensiteten av korn eller råg i växtföljden är en bra åtgärd.

Precis som för kornets bladfläcksjuka gör det snabba sjukdomsförloppet med den korta inkubationstiden att man bör bevaka kornet noggrannt från och med tidig stråskjutning. Det finns bekämpningströsklar att följa vid genomförandet av en kemisk bekämpning, och det finns också ett antal goda produktalternativ på marknaden.