Villkor, ansvar och regler vid deltagande i Böndernas Blomstrande Idéer

Läs följande regler för Syngentas  och deltagande och pris för tävlingen ”Böndernas Blomstrande Idéer”, som du accepterar genom att markera "8: Jag accepterar ...."

Läs dessa regler noggrant. "Tävling" betyder lottdragning av inskickade bidrag till tävlingen. "Syngenta" och "vi / oss" betyder Syngenta Nordics A / S. Genom att delta i tävlingen accepterar du ("deltagare") villkor, ansvar och regler nedan och följer dessa. Syngentas beslut är slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att ingås.

"Lyfta" och "pris" innebär att vi vill lyfta och premiera svenska lantbrukare för deras idéer, aktiviteter och initiativ som främjar biologisk mångfald. "Möjlighet (er)" innebär att vi erbjuder en lantbrukare att låna en insektssensor och ha denna sensor installerad på sin åkermark år 2023 – installation av sensor sker i mars år 2023 och avinstallation oktober år 2023. Möjligheten gäller för endast en utvald lantbrukare som har fyllt i all information i formuläret senast den 31. juli 2022 och skickat in ett bidrag som kan koras till vinnande bidrag av tävlingens domarpanel. Dessutom kommer två andra tävlande också att väljas ut och nomineras av domaren, för att lyftas för deras initiativ.

.Syngentas beslut är slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att ingås om valet av de nominerade.

Tävlingen görs i samarbete med FaunaPhotonics och Jordbruksaktuellt.

Genom att registrera dig accepterar du ("deltagaren") villkoren nedan. Om du inte accepterar kommer du inte att kunna deltaga i tävlingen

1. Krav för att deltaga

1.1 Syngentas tävling ”Böndernas Blomstrande Idéer” för biologisk mångfald 2022 är öppet för alla svenska lantbrukare, där "lantbrukare" betyder personen vars gård som har sitt professionella jordbruk i Sverige. Anställda i Syngenta, deras familjer eller andra med en professionell koppling till FaunaPhotonics och Jordbruksaktuellt, den utvalda domarpanelen eller andra relaterade till tävlingen får inte delta.

1.2 Deltagaren ska vara 18 år eller äldre. Vi förbehåller oss rätten att begära dokumentation av ålder från potentiella deltagare.

1.3. För att deltaga i tävlingen ska du skicka in följande:

  1. Utfylla fälten i formuläret med din information
  2. Kort text med beskrivning av idéer och initiativ
  3. Bifoga 3-5 foton, varav minst 2 är utan människor, alternativt en kort video- max 2 minuter

2. Tävlingsperiod

2.1 Tävlingen börjar den 29 april 2022 och slutar den 31. juli 2022. Det ifyllda online formuläret med foton och eventuella videoklipp måste skickas in senast detta datum för att delta.

2.2. Vi inrättar en domarpanel bestående av representanter med expertis inom biologisk mångfald och lantbruk i Sverige och Norden. Domarna i panelen granskar inskickade bidrag och nominerar de bidrag de anser har de bästa idéerna, aktiviteterna och initiativen.

2.3 Alla deltagare som har skickat in material, fyllt i formuläret samt godkänt villkoren kommer att vara en del av den grupp av lantbrukare som domaren väljer.

2.4 I slutet av november år 2022 kommer domaren att utse nominerade. Vårt beslut i alla frågor som rör tävlingen, inklusive valet av de nominerade, är slutgiltigt och bindande.

2.5 Perioden vi lagrar och delar namn, adress, telefonnummer, e-post, text, foton och video är 5 år.

3. Deltagande i tävlingen och tillkännagivande av inlägg på syngenta.se, våra Facebook, LinkedIn-sidor och Jordbruksaktuellt tryckta och digitala medier

3.1 Det är gratis att delta och inget köp krävs. För att delta ska du skicka in en kort beskrivning av vad du gör för biologisk mångfald, varför det är en bra idé och förklara hur du gjorde det. Dessutom måste du bifoga foton och / eller en kort video som visar din idé eller vad du har gjort, samt ange ditt namn, e-post och telefonnummer så att vi kan kontakta de nominerade.

3.2 Inga andra former av deltagande accepteras. Flera inskickade bidrag från samma person och gård är inte tillåtna.

3.3 Vi tar inget ansvar för förlorade, sena eller felaktiga bidrag, för tekniska fel av något slag eller för mänskliga fel som kan uppstå vid mottagandet eller behandlingen av bidrag.

3.4 Vi förbehåller oss rätten att redigera inlägg, inklusive redigering av färger på bilder, och att de kan användas för att skapa en video där bilderna visas och delar därav för det beskrivna ändamålet. Dessutom avstår jag som deltagare från alla rättigheter till mitt bidrag i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och erkänner att jag inte har rätt till kompensation.

3.5 För inspiration för andra förbehåller vi oss rätten att publicera deltagarnas inlägg på syngeta.dk, syngenta.se, syngenta.no, syngenta.fi, vår svenska Facebook-sida, Jordbruksaktuellt print och digitala kanaler och Syngentas LinkedIn-sida med en kort beskrivning, foto utan personer samt deltagarens förnamn och region. Dessutom förbehåller vi oss rätten att välja vilka inlägg vi publicerar och var. Dessutom förbehåller vi oss rätten att använda text, bilder och video i en omfattande online-katalog som publiceras på syngenta.se och Jordbruksaktuellt kanaler (digitala och i print).

4. Dataskydd och information om vinnare och pristagare
4.1 Syngenta använder endast ditt personliga namn och e-postadress för att hantera tävlingen. All användning av dina personuppgifter kommer att överensstämma med det allmänna dataskyddsförordningen och Syngentas Nordics A/S integritetspolicy, som finns på www.syngenta.se.

4.2. Syngenta delar den information du har skickat till tävlingen, inklusive ditt namn, e-postadress och telefonnummer, med FaunaPhotonics, Jordbruksaktuellt och medlemmar i domarpanelen.

4.3 De nominerade kommer att meddelas direkt till december 2022 via den e-post som anges i formuläret. De kontaktade måste svara inom 14 dagar efter mottagandet av e-postmeddelandet som bekräftar mottagandet av priset. Därefter görs ytterligare avtal om installation av sensorer etc.

Dessutom tillkännages de nominerade med namn, text, bilder och video efter överenskommelse på vår hemsida, den svenska Facebook-sidan och LinkedIn, Jordbruksaktuellt olika medier (tryckt och digitalt).

4.4 Om vi ​​inte kan komma i kontakt med de nominerade inom 20 dagar förloras priset och vi väljer en ny bland de återstående bidragen.

4.5 Endast de nominerade kontaktas, vilket innebär att de som inte är utvalda inte kommer att meddelas.

4.6 Priset/Vinsten på insektssensorn från Fauna Photonics eller priset på gummistövlarna kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter, presentkort eller ett likvärdig pris.

5. Ändringar av regler

5.1 Om det uppstår omständigheter som ligger utanför vår kontroll kan vi ändra reglerna när som helst. I den här situationen kommer vi att meddela deltagarna så snart som möjligt.

5.2 Vi förbehåller oss rätten att ändra, stoppa eller avbryta tävlingen utan att ange skälen och utan att ådraga oss något ansvar. Vi förbehåller oss också rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande/kränkande

6. Generellt

6.1 Denna kampanj och dessa villkor för tillträde regleras av dansk och svensk lag, och domstolar i Danmark och Sverige måste ha exklusiv jurisdiktion över tvister

7. Kontakt

7.1 Om du har frågor om tävlingen, vänligen kontakta biodiversitets.award@syngenta.com 

Om du har frågor om administrationen av tävlingen eller hur din personliga information används, vänligen kontakta vår Data Privacy Officer:Sverige: Dataprivacy.se@syngenta.com
Adress: Syngenta Nordics A / S, Strandlodsvej 44, 2300, Köpenhamn S, Danmark; Tel. 32 87 11 16