Bazooka - avkastning| Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Bazooka - avkastning

Sortförsök höstkorn Sverige, svampbehandlade led 2017, 7 försök – kärnskörd, rel.tal (SLU)

 

dt/ha

rel.tal

Merskörd för svampbehandl. kg/ha

Bazooka

112,6

109

1 590

Matros (mätare)

103,3

100

1 490