Bazooka - kort info| Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Bazooka - kort info

Bazooka kombinerar kvantitet och kvalitet på ett övertygande sätt. Ett bra foderkorn skall ha hög rymdvikt och proteinhalt.

• Kärnskörd i toppskiktet av höstkornsorter i såväl Sverige som Danmark 2017
• Högsta rymdvikt i svensk sortprovning 2017
• Stor halmmängd
• Relativt låg mottaglighet för kornrost
• God bestockningsförmåga vid tidig såd