banner

Naturligt kväve hjälper din raps bygga biomassa på hösten

Precis som i all odling är kväve i rapsodlingen en av de mest centrala byggstenarna. VIXERAN ger dig möjlighet att komplettera din kvävestrategi genom att introducera en ny källa till kväve på hösten - nämligen naturlig kvävefixering. 

Biostimulanten VIXERAN innehåller en bakterie som ger rapsen förmåga att ta upp kväve från luften för att bgga stäörre biomassa på hösten.  

Den kvävefixerande bakterien Azotobacter salinestris (CT9690) fixerar kväve från luften som omvandlas till ammoniumkväve som tas upp av växten. En ny teknik som möjliggör hållbar och effektiv ökning av kvävetillförseln i din raps, oavsett om du odlar konventionell eller ekologisk raps. 

VIXERAN - pumpa upp din gröda

VIXERAN - den naturliga kvävekällan

Kvävefixerande biostimulant för effektiv och hållbar produktion

Förbättra vinterhärdigheten och öka avkastningspotentialen

Etablering av raps på hösten är avgörande för att klara vintern och maixmera skörden.  En tillräcklig mängd kväve ger grödan en stark start. 

VIXERAN fixerar kväve som leder till ökad biomassa som lägger grunden till en god avkastning.  
 

VIXERAN ger en ökad biomasse på hösten

Försöken visar att VIXERAN ger en ökad biomassa i höstraps redan på hösten

  • VIXERAN har testats i 4 försök i raps hösten 2023.  

  • Behandlingen gjordes tidigt på hösten när rapsen hade 2-4 blad och i kombination med flera olika kvävegödslingsnivåer från 0-60 kg N/ha.  

  • Resultaten visar att användning av VIXERAN ger en kraftig ökning av rapsens biomassa, speciellt när rapsen är i god tillväxt och samtidigt har ett behov av mer kväve. 

  • Till exemel ger VIXERAN med bara 45 kg kväve per hektar en större biomassa än 60 kg kväve utan VIXERAN.

Så använder du VIXERAN i raps 

VIXERAN är ett biostimulerande medel som fixerar kväve från luften och gör det tillgängligt för grödan, vilket bidrar till en större biomassa, ökad skördepotential och ett minskat behov av andra kvävegödselmedel.  

 

Utifrån behovet i ditt rapsfält kan du antingen komplettera med VIXERAN för att bygga en större biomassa eller att ersätta en del av din planerade kvävetilldelning med naturligt kväve från VIXERAN.  

BEHANDLINGSTIDPUNKT: 

Optimal tidpunkt raps är vid 2-4 blads stadiet men kan appliceras fram till tidig blomning. 

 

GODKÄNNELSE: 

 

VIXERAN kan anvädas i både ekologisk och konventionell rapsodling.  

 

DOSERING: 

50 g/ha (en påse räcker till 5 hektar). 

TANKBLANDNING: 

 

Kan blandas med de flesta växtskyddsmedel i raps. OBS: Blandas ej med Focus Ultra. 

Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat

VIXERAN - pumpa upp din gröda

VIXERAN - den naturliga kvävekällan

Kvävefixerande biostimulant för effektiv och hållbar produktion

VIXERAN i vete

VIXERAN i vete

Tillför en naturlig kvävekälla i ditt höstvete