banner

VIXERAN – tillför en naturlig kvävekälla i ditt höstvete

VIXERAN är ett biostimulerande medel som fixerar kväve från luften och gör det tillgängligt för grödan. För höstvete är kväve en avgörande faktor för en sund och produktiv gröda. Dock är det många grödor som inte får tillgång till den optimala mängden kväve. 

Med VIXERAN kan du stärka din kvävestrategi med hjälp av en ny och effektiv källa till kväve - nämligen kvävefixerande bakterier. 

Tillsätt VIXERAN i höstvete på våren för att addera en kontinuerlig källa av  kväve. 

VIXERAN hjälper dig att öka din avkastningspotential

I VIXERAN finns en bakterie som hjälper höstvetet att ta upp kväve direkt från luften. Den unika kvävefixerande bakterien, Azotobacter salinestris (CT9690), bidrar till en mer robust och hållbar kvävetillförsel till din höstvete, oavsett om du odlar konventionellt eller ekologiskt. 

 

Bakterien koloniserar höstvetet och fixerar kväve under hela växtsäsongen vilket bidrar till att stärka grödornas motståndskraft och öka avkastningspotentialen.  

VIXERAN - pumpa upp din gröda

VIXERAN - den naturliga kvävekällan

Kvävefixerande biostimulant för effektiv och hållbar produktion

Nordiska försök visar ökad avkastning och proteinhalt 

Försök visar att VIXERAN ökar avkastningen och proteinhalten i höstvete vid både 170 och 200 kilo kvävegödsel per hektar, trots det utmanande vädret år 2023.  

 

Försöken visar också att VIXERAN fungerar bäst under förhållanden där grödan inte är gödslad till sin biologiska kväveoptimum. Försök där avkastningsnivån har varit avvikande på grund av torka, översvämning, skador eller där responsen på vanlig kvävegödsel har uteblivit har uteslutits. 

VIXERAN - Ökad vete skörd med VIXERAN
VIXERAN ökar proteinhalten i vete

Skillnaden i antalet försök med avkastning/ protein beror på att analysen av proteininnehåll saknades i ett av försöken. Källa: DNORD05D & DNORD07D, Danmark och Sverige.  

Så använder du VIXERAN i höstvete

VIXERAN är ett biostimulerande medel som fixerar kväve från luften och gör det tillgängligt för grödan, vilket bidrar till större biomassa, ökad skördpotential och ett minskat behov av annan kvävegödsel.  

  • Används så tidigt som möjligt för att ge bakterierna möjlighet att kolonisera växten. 

  • Första N-tillförseln ska inte minskas.  

  • Vid den andra tillförseln kan det reduceras med upp till 30 kg kväve per hektar.  

  • Sprutas ut med vanlig växtskyddsspruta 

  • Blandningen ska sprutas ut samma dag som den blandats.  

BEHANDLINGSTIDSPUNKT1 behandling tidigt under växtsäsongen BBCH 21-31. 
GODKÄNNELSEVIXERAN kan användas i både ekologisk och konventionel produktion
DOSERING50 g/ha (en påse räcker till 5 hektar) 
TANKBLANDNINGKan blandas med de flesta växtskyddsmedel.
Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat

VIXERAN - pumpa upp din gröda

VIXERAN - den naturliga kvävekällan

Kvävefixerande biostimulant för effektiv och hållbar produktion

VIXERAN i raps

VIXERAN i raps

Naturligt kväve hjälper din raps bygga biomassa på hösten