You are here

Cercospora i sockerbetor

Cercospora beticola

Cercospora beticola är den bladfläckssjukdom som trivs bäst i ett varmt och fuktigt klimat i motsats till Ramularia som föredrar ett svalare klimat. Under senare år har Cercospora spridits från de södra delarna av Europa och under varma och fuktiga somrar förekommer det angrepp även i Sverige. Vid kraftiga angrepp kan Cercospora ge betydande skördeminskningar. I länder med starka angrepp kan Cercospora ”bränna” ner sockerbetsblasten och resistenta sorter är ett måste.

Fläckarna som svampen orsakar på bladen är små, 2-3 mm, relativt runda och ljusgrå med en rödbrun kant. Vid starka angrepp växer fläckarna ihop och hela blad kan vissna och dö. Symptomen börjar på enskilda plantor och sprids med regnstänk och vind i fältet.

Syngenta lägger ner stora resurser på resistensförädling när det gäller Cercospora. Vi har ett brett utbud av resistenta sorter för odlingen i de länder där Cercospora är ett problem.

Beta med angripna blad.

Angrepp av Cercospora i Sverige.

Betor med brun,vissen blast.

”Nedbränd” blast, orsakad av Cercospora.

Blad med Cercospora symptom

Typiska fläckar av Cercospora
med rödbrun kant.

Sockerbetsfält med <i>Cercospora</i> angrepp

Sockerbetsfält med Cercospora angrepp.

Vad kan jag göra för att förebygga?


  • Hålla en god växtföljd på minst 4 år, eftersom svampen överlever på infekterade växtrester i marken.
  • Undvika bevattning om det finns risk för infektion.
  • Bekämpa med en bladfungicid redan vid tidiga angrepp.
  • Välja sorter med god resistens.