AMISTAR GOLD

Senast uppdaterad:

Svampmedel

Växtskydd

Reg nr:
5416
Förpackningsstorlek:
5 l
10 l
Aktiv substans:
125 g/l
Azoxystrobin
125 g/l
Difenoconazol
Kemisk grupp:
QoI, Triazole
Resistensgrupp:
FRAC grupp 11
FRAC grupp 3
Formulering:
Suspensionskoncentrat