Renkavle

Alopecurus myosuroides

Gräsogräs i spannmål

Igenkänning

Hur känner du igen problemogräset renkavle? Ofta ser man renkavle plantorna sticka upp som synålar mellan raderna i samband med uppkomsten. Strax innan axgång i höstvete går renkavlen i ax och då är det avlånga axet ett omisskännligt karaktärsdrag.

Livscykel

Renkavle är ett ettårigt gräs som kan gro både höst och vår och orsaka problem, men med tyngdpunkt på hösten. Det trivs, i kontrast till majoriteten av gräsogräsen, bäst på lerjordar. För renkavle är markens fröbank av stor betydelse och där kan frö överleva under flera år, varför plöjning och jordbearbetning som åtgärd inte fungerar särskilt bra. Vänder man ner frön med plogen går de i groningsvila till dess att de plöjs upp till ytan igen.

Bekämpning

För att hantera problem med renkavle måste du jobba med ett helhetstänk i hela odlingen. En växtföljd som inkluderar vårsådda grödor är viktigt. Vid höstsådd, eftersträva senarelagd såtidpunkt med ca 2 veckor, höj utsädesmängden och välj gärna råg eller höstkorn som konkurrerar med ogräset betydligt bättre än höstvete.

Kemisk bekämpning både höst och vår vid odling av höstsäd är mycket viktigt. Var också noggrann med att använda preparat med olika verkningsmekanismer vid olika bekämpningstillfällen och använd doser i den högre delen av dosspannet.