Varje skörd är starten på en ny

Pinoxaden - Ny molekyl

Vad är pinoxaden? 

Pinoxaden är en ny molekyl med unika egenskaper för bekämpning av flyghavre och gräsogräs.

ACCase-hämmare har använts länge och är ett känt verkningssätt när det kommer till att bekämpa gräsogräs. Idag finns där ett antal olika aktiva substanser, men nu har vi på Syngenta utvecklat PINOXADEN (PXD), en helt ny aktiv substans på den svenska marknaden. 

Med pinoxaden får du en bredverkande och kraftfull molekyl som möjliggör pålitlig bekämpning av flyghavre. Dessutom tillhör pinoxaden den helt unika kemiska undergruppen DEN. DEN betyder att trots att den aktiva substansen ingår i verkningssättet ACCase, är den inte alltid fullständigt korsresistent mot andra ACCase-hämmare.

Därför kan pinoxaden verka även där andra ACCase-hämmare inte längre har effekt, vilket gör det till det optimala växtskyddet för bekämpning av gräsogräs såsom renkavle eller åkerven

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi

Vad händer med ogräset? 

Plantans upptag av pinoxaden sker till större delen genom dess gröna delar och transporteras därefter aktivt till plantans tillväxtpunkt. Behandlade ogräsplantor slutar växa strax efter behandling, och bladen ändrar färg till röd-rosa. Efter ca 20 dagar börjar strå och bladbaser att ruttna och lossnar lätt från bladslidan.

Pinoxaden påverkar enzymet Acetyl CoA Carboxylase (ACCase) som i sin tur förhindrar syntesen av fettsyror, en vital process vid syntesen av cellmembran. 

I vilken produkt finns pinoxaden? 

Den aktiva substansen pinoxaden hittar du i vår produkter AVOXA , AXIAL 50 EC och AXIAL One. Båda produkterna har en användarvänlig formulering som inte kräver extra tillsatsmedel och underlättar därmed arbetet vid påfyllningen av sprutan. 

AVOXA , AXIAL 50 EC och AXIAL One är även unikt blandbar med andra växtskyddsmedel, jämfört med andra ogräsmedel med samma verkningsmekanism, vilket bidrar till ett mer effektivt växtskyddsarbete under säsongen.  

Pinoxaden är framförallt kraftfull mot flyghavre och ger en väldigt pålitlig effekt. I princip möjliggör den, tillsammans med en välutformad strategi, att man kan utrota flyghavren på sikt.  

Men pinoxaden är även kraftfull mot andra gräsogräs, såsom åkerven, renkavle, kärrgröe och hönshirs där möjligheten att använda en ny kemisk undergrupp inom ACCase-segmentet i många fall kan bidra till en mer uthållig bekämpningsmedelsstrategi genom minskad resistensrisk.

Uppgradera din ogrässtrategi med Avoxa

Uppgradera din ogrässtrategi med AVOXA

Unik produkt för kraftfull ogräsbekämpning - enkel att använda

Axial 50 EC

Unik och pålitlig flyghavrebekämpning

AXIAL 50 EC - en ny nivå av effektiv flyghavrekontroll för svenska lantbrukare

AXIAL one banner

Mot både gräsogräs och örtogräs

AXIAL One - effektiv mot gräsogräs och örtogräs

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi

Ogräs assist

Gör ett ogrästest

Få rekommendationer och dos för ditt fält

Ogräs med Erik

Ogräs med Erik

Vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!