Nordicstar - ensilagemajs med högt fodervärdet | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

SY Nordicstar - Ensilagemajs med hög stärkelseskörd

En medeltidig sort för nordiskt klimat

● Hög stärkelseskörd
● Hög stärkelsehalt och stor andel smältbara fibrer
● Stjälkstyv och frisk

SY Nordicstar är mycket väl lämpad för hela det södra odlingsområdet (se kartskissen) tack vare den relativt tidiga mognaden. Det betyder säker kvalitet även under sena år. Sorten är av typen Stay Green.

Bland goda odlingsegenskaper för SY Nordicstar kan följande nämnas: Låg kolvplacering, utmärkt stjälkröteresistens, god sottolerans, utmärkt stjälkstyrka, tidig stärkelseinlagring, hög torrsubstanshalt samt mycket bra tolerans mot bladsjukdomar. 

Fodervärdet är högt för SY Nordicstar tack vare hög stärkelsehalt och stor andel smältbara fibrer. Andelen NDF ligger på en genomsnittlig nivå precis som iNDF-värdet.

SY Nordicstar, Ensilageskörd i Södra Sverige - försöksresultat 2013-2017, Seriesammanställning, SLU 

SortTidighet FAO-talTS-halt %TS-skörd kg/ha (rel.tal)Stärkelsehalt, % av TSStärkelseskörd kg/ha, (rel.tal)NDF i TS, %iNDF i TS, %
Osterbi CS (mätare)20035,810032,610044,09,0
SY Nordicstar19037,89835,810643,18,9

 

SY Milkytop
Majssort SY Actual logo

SY Actual - NYHET

- en frisk nyhet med potential

Majssort SY Karthoun logo

SY Karthoun

SY Karthoun för en odlingssäker, tidig sort med hög torrsubstans

Majssort SY Milkytop logo

SY Milkytop

Den välkända kvalitetssorten SY Milkytop ger hög avkastning med god stärkelse och...