You are here

Mjöldagg i sockerbetor

Erysiphe betae

Mjöldagg är en vanligt förekommande svamp som uppträder i alla områden där sockerbeta odlas. När svampen växer bildar den ett vitt mycel på bladens ovansida, som ser ut som ett vitt puder. Mjöldagg trivs i ett torrt och varmt klimat med fukt i form av daggbildning på natten. Om det regnar stora mängder kan svampen sköljas av från bladen. Stora skördeförluster är ovanliga och förutsätter att angreppet är tidigt och väderleken gynnsam för svampens utveckling.

Vi testar våra sorter och förädlingsmaterial för tolerans mot Erysiphe betae. Målsättningen är att erbjuda robusta sorter som klarar ett lättare mjöldaggsangrepp. 

Naturlig mjöldaggsinfektion i Italien.

Mjöldagg.

Vad kan jag göra för att förebygga?


  • Bekämpa med en bladfungicid.
  • Välja sorter som är mindre mottagliga.