BENCO - en ny kraftfull ensilagemajs

Nyhet - Utsäde
Benco är en kraftfull ensilagemajs

BENCO är en ny kraftfull medelsen sort av ensilagemajs särskilt lämpad för södra Sverige, men även för milda odlingslokaler i Mellansverige. 

I takt med att vi upplever mildare höstar ökar behovet av sorter som bättre kan dra nytta av en större värmemängd och omvandla den till högre skördar. BENCO motsvarar detta behov med ett FAO-tal på 205 och sin Stay green-karaktär, vilket innebär att den har förmågan att lagra in stärkelse långt fram på hösten.

BENCO utmärker sig som en av marknadens bäst presterande sorter med en mycket hög avkastning av torrsubstans (TS), energi (MJ/ha) och framför allt den allra högsta avkastningen av smältbara fibrer (ton/ha) – vilket är särskilt uppskattat av högavkastande kor.

BENCO är en sort av medellängd med mycket god stjälkstyrka och kolvarna är placerade på en lämplig höjd över marken för att underlätta skörden och minimera förlusterna.

I resultaten från den svenska sortprovningen kan man även se att sorten har en god motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna.