Stor skörd och en hög fullkornsandel- maltkornssorten med högst avkastning

Nyhet - Utsäde
Laureate - maltkornssorten

Stor skörd, en hög fullkornsandel och god resistens mot sjukdomar. Maltkornet Laureate har under de senaste åren vuxit fram som en stor favorit bland lantbrukare över hela Europa.

För att möta efterfrågan på en maltkornssort som passar för såväl ölbryggning som whiskyproduktion , men även som foderkorn, lanserade Syngenta sorten Laureate år 2018. 

Laureate är i dag godkänt av flera europeiska institut för mältning och bryggning – bland annat Danish Preferred, engelska MBC samt franska CBMO – och den höga kärnskörden medför att sorten även passar väldigt väl som foderkorn.

För odlaren innebär detta en stor trygghet

En säker avsättning är A och O för odlaren och det har man med Laureate. Man vill inte ha en sort som är flipp ena året och flopp året därpå. Därför är det viktigt att skaffa sig en bild av hur sorten presterat tidigare genom att t.ex. titta på hur försöksresultaten sett ut. Där kan vi se att Laureate under de senaste fem åren har legat i toppen fyra av åren,

säger Mats Olsson Sörensson, vår utsädesansvarig

Avkastning viktig parameter


Mellan åren 2016 och 2020 var Laureate i genomsnitt den högst avkastande maltkornssorten i Sverige. Sett över hela landet låg Laureate drygt en procent bättre än tvåan och i Mälardalen 3 procent bättre än tvåan.

– Här visar sig växtförädlarnas skicklighet och envetenhet. För oss har avkastning varit en viktig parameter som vi inte tillåtit oss att tumma på under utvecklingsarbetet. Det avspeglar sig i form av höga skördar runt om i Sverige

säger Mats Olsson Sörensson.

Laureate svarar även upp väl mot mälteriernas önskemål om en hög fullkornsandel. Så stor andel som möjligt av kornkärnorna ska vara större än 2,5 millimeter i diameter och i sortförsöken 2016–2020 levererade Laureate en fullkornsandel på 97 procent.

Dessutom ligger skallskadorna på en låg nivå. Båda dessa egenskaper är centrala för att stärka odlarens avsättningsmöjligheter,

säger Mats Olsson Sörensson.

Motståndskraftig mot sjukdomar


Under försöken visade Laureate upp bäst sjukdomsprofil av maltkornssorterna på marknaden. Resistensen mot vanliga svampsjukdomar som kornrost, bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka var konsekvent god. 

Mats Olsson Sörensson framhåller Laureates samlade egenskaper över flera områden som kornets/sortens  främsta styrka.

Om växtförädlarna fick några år på sig och vill sikta in sig på en specifik egenskap, så kan de ofta fixa det. Svårigheten, och nyckeln, är kombinationen av allt vi pratat om här – att ta fram en sort som är både motståndskraftig mot sjukdomar, avkastar i topp och som gör mältaren lycklig. Med Laureate tycker jag att vi är så nära fulländning vi just nu kan komma,

säger Mats Olsson Sörensson.