Bättre sjukdomskontroll vid utsädesodling av potatis

Nyhet - Växtskydd
Amistar in Furrow video

Bättre sjukdomskontroll vid utsädesodling av potatis – Amistar får nu användas direkt i fåran 

Ett så kallat Minor Use (begränsat användningsområde) för användning av fungiciden Amistar har godkänts inför säsongen 2018. Det begränsade användningsområdet innebär att Amistar får användas direkt i fåran i samband med sättning, vilket betyder att svenska potatisodlare på ett bättre sätt kan kontrollera sjukdomar som finns i jorden. 

Idag finns ett antal produkter på som kontrollerar de sjukdomar som finns på själva knölen, alltså de utsädesburna sjukdomarna. Men det har tidigare inte funnits något effektiv behandling mot markburen smitta. Amistar ”in- furrow” (som tekniken kallas när Amistar appliceras direkt i fåran) blir en viktigt och effektiv behandling för att garantera kvaliteten i utsädesodlingen av potatis. 

Läs mer och se video HÄR

play_circle
#RÖTTERNA Svampbehandling av utsädespotatis i fåran - så fungerar Amistar In Furrow