Tips till dig som odlar hybridhöstkorn Hyvido och andra höstgrödor

Nyhet - Utsäde
Planträkning i Hyvido vid test av olika utsädesmängd på Jönsgård, Falkenberg

Beståndsgradera din gröda - det ger värdefull kunskap

Just nu kollar vi beståndsutvecklingen i vår demo-odlingar av Hyvido hybridhöstkorn, gör det du också! 

Genom att räkna antalet plantor och bedöma bestockningen i ditt bestånd får du värdefull information och erfarenheter kring sambandet mellan utsädesmängd, såtidpunkt och hur olika jordtyper påverkar beståndstätheten. 

Det är bra att skapa sig en uppfattning om mängden plantor och mängden skott per kvadratmeter eftersom det ger en bra information inför kommande år och vilka behov som grödan kan komma att ha under säsongen. 

Gör till exempel så här: 

  1. Mät upp en representativ sträcka på 80 cm och räkna antalet plantor längs den sträckan. 
  2. Gör sedan en bedömning av den genomsnittliga bestockningen – antal skott per planta. 
  3. Har du en såmaskin med 12,5 cm radavstånd får du antalet plantor och skott per m2 genom att multiplicera resultaten med 10. 
  4. Anteckna antalet plantor och skott samt fält datum och sort och gör gärna flera mätningar.  

Varför ska du göra detta?

Genom att jämföra med sådatum och utsädesmängder från olika fält och år skaffar du dig efterhand värdefulla och användbara erfarenheter från din egen gård om hur utsädesmängd och beståndsuppbyggnad hänger ihop. 

Att åstadkomma ett optimalt bestånd med utgångspunkt i fältets förutsättningar är varje lantbrukares utmaning. Det är många faktorer som spelar in och samverkar. Såtidpunkt, sort, jordart, såbädd, sådjup, återpackning, markfukt, rotmiljön, näringsstatus och inte minst väderleken efter sådd påverkar alla hur din gröda utvecklar sig.

Lycka till