Amistar Gold – ny lösning särskilt anpassad för svamp i raps och sockerbetor | Syngenta

You are here

Amistar Gold – ny lösning särskilt anpassad för svamp i raps och sockerbetor

Nyhet - Växtskydd
26.05.2018
NYHET – Amistar Gold i raps och Sockerbetor

Under april 2018 blev fungiciden Amistar Gold registrerad i Sverige mot bekämpning av svampsjukdomar i raps och sockerbetor. Till skillnad mot den välbekanta produkten Amistar är Amistar Gold uppdaterad med en ytterligare aktiv substans för att ge ett ännu bättre skydd. 

Amistar Gold innehåller en kombination av Azoxystrobin och Difenoconazole vilket gör den till en mer effektiv pålitlig lösning för att uppnå sunda grödor och vackra fält. 

Varför använda Amistar Gold i raps?

Svampbehandlingar i raps är något som är lönsamt med signifikanta skördeökningar under 2017 års försök. Amistar Gold har en bred effekt mot relevanta sjukdomar i raps såsom bomullsmögel, gråmögel och alternaria. Att behandla mot bomullsmögel kan även ge ökad stjälkstyrka vilket minskar risken för stjälkbrytning, sämre kärnmatning, brådmognad och drösning, faktorer som kan orska stora skördeförsluster. 

Kombinationen av de aktiva substanserna azoxystrobin och difenoconazole gör att man får en bred sjukdomskontroll, där kombinationen utmärker sig som mycket effektiv på alternaria. Alternaria eller svartfläcksjuka, angriper ofta plantan sent i blommningen och gör att plantan brådmognar, skidorna spricker upp och plantan drösar med skördeförluster på 25-50%. 

Behandlingstidpunkten för optimala effekter i raps bör ske under full blom och registreringen sträcker sig under hela blomningsperioden från BBCH 60-69 med en maximaldos om 1l/ha.    

Varför använda Amistar Gold i sockerbetor?

I sockerbetor är det viktigt att skydda grödan mot svampangrepp under sensommaren och tidig höst då den största sockerinlagringen sker. Amistar Gold har säker effekt på alla relevanta svampsjukdomar som mjöldagg, betrost, Ramularia och Cercospora. Amistar Gold med sina två aktiva substanser ger en bred och säker effekt och är ett viktigt verktyg i resistensstrategin. 

Behandlingstidpunkten ska ske mellan utvecklingstadie 39-49 med en maxdos om 1l/ha. Amistar Gold får i sockerbetor användas 1 gång per säsong.

 

Försöksresultat i raps

Amistar Gold - Försöksresultat i raps

Försöksresultat i sockerbetor

Amistar Gold - Försöksresultat i sockerbetor